Het Centaurproces

centaur2VIDEO: Het Centaurproces
Het Centaurproces is een uitgekiende ‘Quest’ (zoektocht) om tot een visie voor je leven te komen. Niet als een verbeterplan, maar als een erkenning aan jezelf. Aan dat waar jouw hart voor brandt.  Mauk vertelt hier over het proces en de achtergrond van de Centaur. Er zijn in de tradities vele vormen te vinden die mensen gebruiken om tot inkeer te komen. Van wandelingen naar spirituele plekken, tot een Vision Quest uit de traditie van de indianen stammen, tot een wereldreis of een tocht in de wildernis na een besnijdenis.  Wat voor proces heeft deze tijd nodig? Lees verder Het Centaurproces

De ethiek van je hart en schaamte

schermafdruk-2016-09-27-13-47-58AUDIO: De ethiek van je hart en schaamte
Schaamte wordt vaak als een onwenselijke emotie gezien. Dat is begrijpelijk en erg jammer. Schaamte verwijst namelijk op een dieper niveau naar je waardigheid.
Daarvoor is het echter wel van belang, dat het verschil kent tussen schaamte die het gevolg is van culturele waarden en normen en schaamte die huist in je eigen hart. In de schaamte van je hart, ervaar je dat dingen die gebeuren, hetzij veroorzaakt door jou zelf, hetzij door anderen, niet voldoen aan jou innerlijke standaard.  Zie ook artikel >> Lees verder De ethiek van je hart en schaamte

Liefde en pijn in relaties

schermafdruk-2016-09-27-13-48-44AUDIO: Liefde en Pijn in relaties
Hoe breng je zowel de pijn als de liefde van je relatie op de weg van bewuste ontwikkeling? Een vervullend pad waarin het moment waarop het niet meer gaat de opening naar een nieuw begin kan zijn.
Het moment waarop onze diepste pijn wordt aangeraakt is een enorme mogelijkheid voor ons. Ooit is die pijn, vaak onbewust, opgelopen. En de manier waarop we er van weg willen blijven belemmert het contact in onze relatie.  Wat is de situatie als deze pijn boven water begint te komen? Lees verder Liefde en pijn in relaties

Beyond Pluralism: The Dutch and European refugee crisis from an Integral perspective

Next level consciousness
The Syrian refugee crisis is challenging the Netherlands as is does Europe, to safeguard its democratic and social achievements. Not by falling back on a conservative, right-wing response, but by growing into the next level of consciousness. Lees verder Beyond Pluralism: The Dutch and European refugee crisis from an Integral perspective

IQ intelligent maar levensdom

Kennis is nog geen wijsheid
Wijsheid wordt in onze cultuur vaak verward met kennis. Steeds meer mensen ervaren dat mentale kennis niet werkt. IQ intelligent maar levensdom komt veel voor. ‘Meer gaan voelen’ is geen oplossing. Daarom kan het urgent zijn dat je een eigen-wijsheid ontdekt en leert leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het grotere geheel. Hoe zit dat? Lees verder IQ intelligent maar levensdom

Goede voornemens en dan?

Belofte maakt schuld!? Ouderwets?
Je iets voornemen op basis van een echt authentiek verlangen is stap één. Dan heb je een belofte aan jezelf gedaan. Maar er dan ook gevolg aan geven….? Wie is daartoe in staat? En als het niet lukt, wat is dan eigenlijk een ‘voornemen waarmaken’? Of moeten we dat hele idee vergeten? Dan zijn we ook meteen van dat ellendige spreekwoord af. Of toch liever aanhouden? Lees verder Goede voornemens en dan?

Mannen en vrouwen van de mensheid

mz_zegels_groot_los15AUDIO: Mannetje en vrouwtje? Wat is dat nog?
De mens leefde ooit als een primaat. Om te overleven, was er een bepaalde rolverdeling tussen het mannetje en het vrouwtje. Daar lijkt nu weinig meer van over. Maar ook de man met een duidelijke mannelijke identiteit en de vrouw met een duidelijke vrouwelijke identiteit lijkt soms ver te zoeken. Zijn we daarmee opgeschoten of niet? Of is er ondanks de totale vrijheid van geslachtsidentiteit waarin we leven toch iets wat ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ genoemd kan worden?  Zie ook artikel >>

Lees verder Mannen en vrouwen van de mensheid