Onconventioneel Spiritueel

Venwoude Levenschool 2016  I Mirella Boot Fotografie I 29Mauk Pieper heeft 25 jaar ervaring in het werken met mensen. Hij heeft een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling achter de rug. Dat geeft Mauk de mogelijkheid zich diepgaand met mensen te verbinden. Hij laat zich breed inspireren door leraren en denkers die een integrale kijk op mens-zijn hebben, waaronder
Ken Wilber, Marc Gafni en JunPo Roshi. Hij is gespecialiseerd in Integrale Ontwikkeling, wat ondermeer inhoudt dat zowel het belang van ‘ontwaken’ als van ‘groeien’ benadrukt wordt.

Mail voor Intake >>      Video’s Mauk >>     Meer over Mauk en Mauk volgen >>


Mauk Pieper
is senior teacher bij Venwoude Levensschool , ‘Unique Self Teacher’. Hij is opgeleid als psychotherapeut, trainer en coach en is gespecialiseerd in Persoonlijk Leiderschap. Hij begeleidt mensen individueel en in trainingen en is de architect van het Trainingscurriculum van de Venwoude Levensschool. Hij is auteur op het gebied van Integraal Leiderschap. Hij publiceerde ‘Humanity’s Second Shock and your Unique Self’ en publiceert in het Nederlands op zijn Blog. Voor contact en afspraken kun je mailen via de Contactpagina. ____________________________________________________________________

Trainer >>         Coach >>          Schrijver >>      Facilitator >>       Spreker >>