Uitnodiging: Aardling worden

Een aardling worden of afsluiten met identiteitspolitiek + Audio

Er is een bewustzijn verschenen dat zijn blik op het welzijn van de aarde richt. Mensen doen allerlei pogingen om daaraan te ontkomen. Men verschanst zich in identificaties met het eigen welzijn, met volk of industriële welvaart. Daarmee kan de aandacht verschuiven naar een discussie over de vraag of de aarde door onze levenswijze wel of niet belast wordt. Ik ga er van uit dat de evolutie van bewustzijn onontkoombaar is en dat dit straks achterhoede gevechten zijn. Hoe werkt dat? 

Je egocentrische oriëntatie ‘Ik’

Mensen hebben het verlangen dat het om het welzijn en geluk van henzelf mag gaan. Jezelf centraal stellen is terecht. Een egocentrische oriëntatie is daarbij essentieel. Ook zijn er overlevings-situaties waarin dat de enige mogelijke en juiste oriëntatie is. Toch kan het je kwaliteit van leven in de weg zitten als je alleen maar een egocentrische oriëntatie hebt.

Je sociocentrische oriëntatie ‘Wij’

De ervaring van liefde en verbondenheid met de ander biedt hele specifieke mogelijkheden die je in je eentje niet hebt. In relaties kun je de meest persoonlijke bevestiging van jezelf ontvangen. Ook opgenomen zijn in een gemeenschap kan zeer betekenisvol en waardevol zijn. Maar mensen kunnen ook blijven hangen in een sociocentrische oriëntatie en verslaafd zijn aan relateren. Zelfs zo dat het de egocentrische zorg voor henzelf ondermijnt.

Je wereldcentrische oriëntatie ‘Iedereen’

Maar het ondermijnt ook de mogelijkheden van een wereldcentrische oriëntatie. Door een wereldcentrische oriëntatie kun je zorg en aandacht besteden aan zaken die in de organisatie en ontwikkeling van onze maatschappij spelen.
Daarmee kun je een zin en betekenis aan je leven geven, die niet mogelijk is als je alleen vanuit een egocentrische of sociocentrische oriëntatie opereert.

Oriëntaties evolueren in de loop van de geschiedenis van de mensheid

We worden geboren in een gerichtheid op onszelf. In onze ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid om ons tot de ander te verhouden. De groei van een egocentrische oriëntatie naar een sociocentrische oriëntatie en verder, is niet alleen individueel, maar ook collectief. Er zijn culturen die niet verder komen dan een sociocentrische oriëntatie met een bijbehorende groepsidentiteit en wij-zij – denken. De gerichtheid op de wereld die kenmerkend is voor het moderne bewustzijn en de moderne cultuur bestaat ook nog lang niet overal.

We zijn nooit met de evolutie bezig

De evolutie van bewustzijn, cultuur en bijgaande maatschappelijke vormen is geen opzet en is geen doel. Het is het gevolg van het gebruik van de mogelijkheden die in het beestje menszijn ingebakken zitten. We hebben het niet bedacht. Het is het gevolg van wie we zijn.

Kosmocentrisch ‘aardebewustzijn’ maakt ons ‘aardling’ ‘Alles’

Ook hebben we niet bedacht dat het kosmocentrisch bewustzijn zou gaan ontstaan: Een bewustzijn waarbij het niet alleen om mij gaat, niet alleen om ons, niet alleen om de mensenmaatschappij, maar om de aarde als geheel. Je zou het ook ‘aardebewustzijn’ kunnen noemen waardoor we ‘aardling’ worden.
En net zomin als de aanvallen vanuit het traditionele wereldbeeld op de moderne wereld, het moderne bewustzijn teniet kunnen doen, zo kan het moderne bewustzijn de opkomst van het ‘aardebewustzijn’ niet tegenhouden.

Elke oriëntatie heeft zijn eigen vreugde en pijn

In een egocentrische oriëntatie breng je wellicht zorg, aandacht en liefde naar jezelf. Dan zul je pijn ervaren als het minder met je gaat en vreugde als je floreert. Zo zul je vreugde ervaren als je relaties bloeien en pijn waar dat niet het geval is. Je kunt vreugde ervaren als je met je werk van betekenis bent en pijn waar dat niet zo is. Zo zullen we vreugde ervaren als de aarde wel vaart en pijn waar we zien dat de aarde leidt aan onze bestaanswijze.

Identiteitspolitiek als afweerhouding

Om de pijn van de gevolgen van onze moderne manier van leven niet te hoeven ervaren, kunnen we ons terugtrekken op onszelf, ons volk, onze cultuur en onze moderne welvaart. Waar toenemende verschillen tussen arm en rijk, ontbossing, opkomst van multinationals, klimaatverandering, vluchtelingenstromen en industriële ontwikkeling, samenhangende fenomenen zijn, zal dat echter niet lukken. Iedereen op aarde gaat de gevolgen ondervinden. Dat zal de afweerhoudingen van identiteitspolitiek doen falen. Dat roept vast woede en verbittering op wat zich wellicht keert tegen het meest omvattende opkomende bewustzijnsniveau: Dat van de aardling.

Een leiderschap dat omvat en overstijgt

Daarom is het zo belangrijk dat leiderschap in deze tijd alle niveaus van bewustzijn en levenswijzen in het hart draagt. Sommige mensen zitten in situaties waarin alleen egocentrisch overleven aan de orde is. Voor hen is een bewuste kosmocentrische oriëntatie een luxeproduct. Voor sommige mensen is hun gemeenschap hun enige mogelijke thuis nog. Anderen zijn gevangen in de moderne industriële samenleving en zijn blij als hun vervuilende fabriek nog wat inkomsten biedt. Alleen een leiderschap dat alle problemen, niveaus en paradoxen in zich kan houden, heeft een kans.

De oefening om je hart er bij te houden

Dat betekent niet dat het voor de gemiddeld welvarende verantwoorde burger nu zo makkelijk is om een aardling te zijn. Zie maar eens open te blijven en de pijn binnen te laten van de gevolgen van klimaatverandering.
Je kunt besluiten dat je liever met een open hart naar de televisie kijkt dan je af te sluiten. Wellicht moet je dan eerder de televisie uit doen om je hart er nog bij te kunnen houden.
Wel kun je tot het bewustzijn komen dat afsluiten op het hoogste niveau van de aardling je ook meteen afsluit van de ander en jezelf. Het is open blijven op alle niveaus of afgesloten zijn op alle niveaus.
Zie voor trainingen om een visie voor je leven op alle niveaus te ontwerpen >

AUDIO-Teaching over dit thema op SoundCloud.

3 gedachten over “Uitnodiging: Aardling worden

  1. Mooi Mauk. Dankjewel dat je woorden geeft aan wat ik dagelijks ervaar, vooral ook de paradox van ‘willen vluchten/wegduwen/afsluiten’ en dat juist niet meer willen, ernaast te staan en de pijn te voelen van dat ik het toch weer doe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *