Besluitvorming

Besluiten nemen
Beslissingen nemen kan een heel politiek spel worden met veel wandelgangenwerk en veel vergaderingen. Er is een veel snellere manier om tot beslissingen te komen. Een manier die pas bij ‘Second Tier organisaties’. Zie ook Laloux >>
Daartoe dienen betrokkenen samen te komen om hun hoogste referenties te bespreken op basis waarvan beslissingen genomen kunnen gaan worden. Vervolgens is er een proces van waarheidsvinding mogelijk, waardoor besluiten door iedereen gedragen en onomstotelijk worden.

Ik ben het geheel.
Alle facetten bespreken die relevant zijn voor een bepaalde beslissing is pas het begin. Nadat dat gedaan is komt het afwegingsproces.
Het geheel is meer dan een nevenschikking van ingebrachte deelbelangen.
Dat betekent dat het geheel van de organisatie het uitgangspunt dient te zijn.
Dat is uiteraard geen objectief feit of alleen een directiebesluit.
Dat impliceert dat iedereen bereid is vanuit zijn specifieke betrokkenheid het geheel te representeren.
Het geheel is de synthese van deelbelangen en deelperspectieven die op een hoger niveau tot besluiten en voortgang leidt.

Werkwijze.
– Voorgesprek
– Meditatie-instructie en discipline introduceren.
– Leren contempleren op een onderwerp.
– Het nemen van de beslissing vanuit het ongerijmde.
– Afspraken over uitwerking.