Evolutiespel

Spiral Dynamics Waardesystemen

Doel van het evolutiespel
Het doel is dat deelnemers van een organisatie de waardesystemen die er in gehanteerd worden op een bewust niveau leren zien en gebruiken. Als de waardesystemen op een onbewuste manier gehanteerd worden, kunnen mensen elkaar vaak niet bereiken en schrijven ze conflicten aan personen toe.

Elk waardesysteem is waardevol
Aan de hand van verschillende ontwikkelings-modellen wordt duidelijk welke meest voorkomende waardesystemen mensen hanteren. Er ontstaat inzicht in de mogelijkheden van elk waardesysteem met betrekking tot bepaalde opgaves.

Individuele specialisatie
Ook zal de deelnemers duidelijk worden wie zich in het ene of andere waardesysteem het meest herkend en/of er in gespecialiseerd is. Zo kan bepaald worden welke bijdragen de verschillende specialisten aan de organisatie kunnen hebben. Ook kan bepaald worden welk waardesysteem past bij welke opgave in de organisatie en wie daar derhalve bij nodig zijn.
Worden waardesystemen in een organisatie bewust ingezet, dan functioneert de organisatie op Integraal niveau. In termen van Spiral Dynamics is dit het Gele waardeniveau of ‘Teal’.

Vrijheid in je waardesystemen
Mensen zijn vaak gehecht zijn aan het perspectief van een bepaald waardesysteem. Ze zijn echter ook in staat bewust voor een ander waardesysteem te kiezen. Het grote voordeel van deze manier van kijken is dat een waardesysteem gezien wordt als een bestaande mogelijkheid die door een individu benut kan worden.  We hebben het dus niet over psychologische eigenschappen die verbonden zijn met je persoonlijkheid. Voor het groepsproces heeft dit het positieve effect, dat de leden elkaar leren zien als gebruikers van bepaalde waardesystemen en niet als mensen met beperkende eigenschappen. Zo worden persoonlijke conflicten doorzien als elkaar uitsluitende waardesystemen. Zo ontstaat meer respect tussen mensen die verschillende waardesystemen hanteren.

Werkwijze
– Een reis door de mindsets van de verschillende waardesystemen.
– Vaststellen van de het werkingsgebied van elk waardesysteem.
– Strekte en zwakte analyse van de deelnemers voor de opgave waar de organisatie voor staat.