Over mij

Mauk Pieper

Biografie

Mauk Pieper werd geboren in Harderwijk en groeide op in een academisch gevormd gezin. Zijn schooltijd bracht hij door in Harderwijk, Senegal en Ede. Hij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Op zijn 25e raakte hij in een crisis die hem op het pad van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Hij maakte een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling door. Zijn spirituele pad werd gevoed werd door een keur aan leraren: Isaac Shapiro, Miranda Macherson, JunPo Roshi, Terry Patten en vele anderen. Maar ook door denkers al Ken Wilber en Sri Aurobindo en de werken van H.A Almaas.

Venwoude Levensschool

Hij werd trainer en coach bij de School voor Body & Soul. Sinds 2015 is de naam veranderd in Levensschool. Mauk is verantwoordelijk voor het curriculum waarin alle programma’s vanuit de integrale zienswijze zijn opgebouwd geïnspireerd op ‘Integral Life Practice’.
Hij ontwikkelde het Centaurproces, een intensief traject voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. In termen van het integrale denken, leidt de Centaur op naar het niveau van ‘Visoenlogica’. Op dat niveau van bewustzijn en gewaar worden zijn mensen in staat de ontvouwing van zichzelf en de visie voor hun leven na te trekken.
Ook ontwikkelde hij de Opleiding Integraal Leiderschap, waarin mensen leren op een bewuste manier verschillende ontwikkelingslijnen in ontwikkeling te brengen. Namelijk die betreffende cognitie, emoties, relaties, waarden, ethiek, het bewustzijn an sich en het transmentale domein, waardoor ook spirituele intelligentie kan groeien. Dat biedt de studenten de mogelijkheid een kwaliteit van persoonlijk leiderschap te verwerven wat van toegevoegde waarde is op alle domeinen van hun leven.

De Tweede Schok van de Mensheid

Mauk Pieper ontwikkelde de term De Tweede Schok van de Mensheid’ in zijn boek ‘Humanity’s Second Shock and Your Unique Self’.
De term ‘Tweede Schok’ is gerelateerd aan de term ‘Eerste schok van de mensheid’, door Ken Wilber aangeduid als ‘Future Shock’. De ‘Eerste Schok’ betreft het moment waarop in een individu of in de vroege geschiedenis van de mensheid, voor het eerst de concepten ‘tijd’ , ‘ruimte’ en ‘toekomst’ tot het bewustzijn doordringen. Dat geeft voor het eerst de mogelijkheid om te kunnen veronderstellen dat het leven en overleven niet vanzelfsprekend is. Dat leidt zowel in ieder individu als in de ontwikkeling van de mensheid tot een overlevingsstrategie om de toekomst veilig te stellen.
De ‘Tweede Schok van de Mensheid’ speelt zich af in de 20e en 21e eeuw, waarin het besef zich opdringt dat alle overlevingsstrategieën die de mensheid heeft ingezet , gefaald hebben zodat ons leven op aarde in gevaar is. De vraag die Pieper vooral bezig houdt, is of de bewustzijnssprong en de transformatie die de mensheid na de eerste schok doormaakte, welke leidde tot onze moderne wereld, zich herhaalt in voor de volgende fase van de evolutie van de mensheid. Deze transformatie zal onze duurzaamheid moeten garanderen, op straffe van de ondergang van de menselijke soort en vele andere soorten op aarde. Zie ook Video >

Testimonial

“Ik heb bewondering voor de wijze waarop Mauk ieder van ons nabij is en tegelijk – heel professioneel – afstand weet te houden zodat hij niet tussen de deelnemer en het proces gaat zitten. En toch is zijn mee-leven ervaarbaar en heeft het ook mij gesteund in het gaan van mijn proces. De Centauer heeft mij veel inzicht gegeven en ik denk nog vaak aan Mauk’s uitspraak: ‘Van ieder leven is zowel een drama als een heldenepos te maken’. Ik zie wanneer ik in mijn drama verstrikt ben en dus ligt de andere weg nu open. Door het toelaten van pijn is de doorsteek naar andere de mogelijkheden zichtbaar en tastbaar geworden.”