Voor wie is de Centaur?
Voor iedereen die de Opening en-of het Fundament gedaan heeft.
Voor iedereen die ervaring heeft met trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en-of bezinning en meditatie.
Geïnteresseerd? Kom naar een Introductiebijeenkomst of maak een afspraak met Mauk via de Contactpagina.

De Centaur is een zoektocht
De Centaur is een ontdekkingstocht naar je eigen leven: een Queeste. In indiaanse stammen kent men daartoe de ‘Vision Quest’. Maar ook in onze cultuur kenden we de lange reis alvorens je aan je levensdoel ging wijden. Zo is ook het Centaurproces een zoektocht naar de bron van waaruit je leven opnieuw mag beginnen. Deze bron ontfutsel je aan jezelf. Aan de wijsheid, passie en betrokkenheid die uniek is voor jou. Daarbij zijn zowel je verleden als de verbeelding over je toekomst essentiële hulpbronnen.

Integrale werkwijze voor postmodern leiderschap
Het begrip ‘Centaur’ stamt uit de Griekse mythologie. Het is een half dier, half mens, en is het symbool voor wijsheid en leiderschap. Centaur Cheiron leidde toekomstige leiders op, waaronder Achillis. Het Centaurproces is de postmoderne versie van dit Griekse leiderschapsideaal.
Het dierlijke deel vertegenwoordigt de ongebreidelde amorele dierlijke krachten en lusten. Het menselijke deel met de geest, vertegenwoordigt het vermogen om vanuit wijsheid en compassie om te kunnen gaan met ons lichaam, ons denken, de ander en de wereld. We gebruiken daartoe een integrale werkwijze van onderzoek en oefening. Een die zowel Lichaam, Geest en Ziel omvat alsook het Non-Duale eenheidsbewustzijn.

De unieke bijdrage die je bent
De Centaur start vanuit de onderkenning dat we ons pas echt vervuld voelen als we datgene wat ons wezenlijk raakt een plaats geven in de wereld om ons heen.
In de Centaur sluit je daartoe vrede met je verleden en ga je de verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Je creëert je leven vanuit inspiratie voor je toekomst. Op elk gebied van je leven, thuis, op je werk en in alle kringen waarin je verder verkeert, bepaal je meer en meer hoe jij het wilt hebben. Niet door gevecht of machtsstrijd, maar door je unieke eigen missie en visie te volgen en daar anderen enthousiast bij te betrekken.

Het team
De training wordt gedragen door een team van ervaren Centaurs, trainers, coaches en supervisors. De vaste trainer en coach is Mauk Pieper. Daarnaast bestaat het team uit een co-trainer (Marie-Louise Willemen), een teammanager (Peter Oostelbos), assistenten en coaches.

Inhoud van de training.
De bijeenkomsten van de Centaur zijn verspreid over een periode van ongeveer zes tot acht maanden. De training omvat lichaamswerk, meditatie en contemplatie, deelrondes, theoriesessies, persoonlijke coaching en in actie komen (thuisopdrachten). Om je een indruk te geven van wat er in de Centaur aan bod komt, vind je hieronder een schets van de inhoud.

Blok 1: Integrale Spiritualiteit
Wat maakt dat jij de weg van bewuste ontwikkeling op bent gegaan? En hoe kun je die op een zo hoog mogelijk niveau bewandelen? Hoe kan ik het leven dat ik ben gaan begeleiden? Je maakt je de belofte van de Centaur eigen en je plaatst je van meet af aan als een Centaur in deze training en in je dagelijks leven.
Je gaat samen op weg, met de andere deelnemers en met je coach met wie je de eerste afspraken maakt.
De Sanga is je thuis. Je committeert je voor de periode van de Centaur aan de groep als een spirituele gemeenschap (Sanga). Het is de bedding waarin je door support en spiegeling kunt groeien. Trainers en coaches spelen daarin een faciliterende rol.

Dag 1. De zuivere motivatie.
We doen dingen in ons leven en die hebben na verloop van tijd een uitkomst. Daar is op zich niets op tegen, zei het niet dat een mens gegeven is bewust in zijn leven te staan. Als je daar voor kiest ontdek je al snel dat je onbewust bepaalde doelen nastreeft die je niet wenst. Ook denk je dat je andere doelen wellicht in vol bewustzijn nastreeft zonder helder te hebben dat het compromissen zijn waar je niet echt blij van zult worden. Ook zijn er waarschijnlijk doelen die oude pijn moeten goedmaken of leegte moet opvullen. Wat zou er gebeuren als je stopt met op die manier met doelen om te gaan? En hoe kan het anders?

Blok 2: Het grote Hart
Je daalt neer in de compassie en liefde van je eigen hart: een staat van zijn waarin je de diepte van je eigen hart leert kennen. Een heling in de plek in jou waar alles start. Er is aanvaarding en compassie. Dan weet je uit eigen waarneming dat degene die je bent, niet bepaald is door je verleden. Je ankert deze verworven staat van zijn door je kernwaarde en je werking te ontvangen. Je kernwaarde is de waarde die voor jou het belangrijkste is. Je werking is de positieve invloed die je hebt op de mensen om je heen als je op je best bent. Als je je kernwaarde en werking kent, ga je op weg naar je visie. Je verwerft het inzicht dat degene die je bent, niet bepaald wordt door het verleden, maar door hoe je denkt over de toekomst. Ademwerk is een belangrijke drager van het proces.

Dag 2 : Waarvoor ben ik hier?
Nu ben je er klaar voor om opnieuw betekenis te geven aan je leven. Het leven wat je geleid hebt wordt nu opnieuw betekenisvol voor je toekomst. Je stelt vast wat jouw unieke functie en gift in dit leven is. Meditatie en contemplatie worden nu de voornaamste voertuigen.

Blok 3: Ik ontvang mijn droom als de visie voor mijn leven
In dit blok stap je in de ruimte waarin je vrij bent om te dromen: te dromen ten aanzien van zaken waar je vanuit je unieke wezen mee verbonden bent. Zo kan datgene waarvoor je leeft, in jou tot leven komen en kun je de bereidheid aanboren om van daaruit te gaan leven. Je leeft het, ongeacht of het over twee jaar gerealiseerd is, of over tien jaar of pas in de tijd van de kinderen van je kleinkinderen. We vragen je vervolgens om dit beeld te ankeren in een concrete visie voor je toekomst.
Heb je je visie eenmaal helder, dan nodigen we je uit je visie ‘waar te maken’ voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. Je visie krijgt daarmee voor jou de status van ‘feit’, en is daarmee uitgegroeid boven het niveau van een wens of een leuk of beter idee. Het is jouw positie in je leven geworden.

Dag 3: De kwaliteit van mijn visie, dat ben ik
Op deze dag evalueren we de resultaten die er nu gekomen zijn en verhogen we de kwaliteit van je visie aan de hand van een aantal criteria. Is dit de maximale bijdrage aan dit leven en de maximale vreugde die daaruit voortvloeit? En zo niet, wat mist er nog en wat zit er tussen en hoe kun je daar aan voorbij komen?

Blok 4: Initiatie
Op de tweede dag van dit blok presenteer je jezelf vanuit je unieke authenticiteit, degene die je geworden bent en hoe je in je leven en je visie staat. Je representeert je Centaur-zijn ten overstaan van genodigden. Dit is een nieuw hoogtepunt in het hele Centaurproces. Je wordt door de kracht van deze context geïnitieerd in je visie. Je wordt onstuitbaar in je spontane drang om verantwoordelijkheid voor je maximale kwaliteit te nemen. Je hebt ter afsluiting van het hele proces nog twee gesprekken met je coach. Je vraagt je af of je je weg wilt verdiepen en vervolgen, bijvoorbeeld in de Opleiding Integraal Leiderschap.

Conference calls en digitaal forum.
We maken gebruik van conference calls met alle deelnemers en het gehele team.

Daarnaast participeert iedereen op het vertrouwelijke forum van de Centaur.

Krachtige werking
De Centaur heeft een zeer krachtige, transformerende werking voor een ieder die zijn of haar leven in een nieuwe ontwikkeling wil brengen. De combinatie van een langlopend traject met wekelijkse coachsessies, de diepgaande inhoud van de meerdaagse blokken en de krachtige supportgroep blijkt voor de deelnemers iets onherroepelijks in zich te hebben. De transformatie is diept in hen verankerd. We hopen dat je net zo enthousiast bent geworden als wij.

Literatuur
Bewustzijnsniveau’s en Integrale Ontwikkeling: ‘Humanity’s Second Shock and your Unique self’
Niveau’s van bewustzijn: ‘Denkfundamenten.’ Max Heerhold
Integraal denkkader: ‘Integrale Visie.’ Ken Wilber

Testimonials     Intro-avond
Data/Aanmelden    www.venwoude.nl