vanuit Integraal Oogpunt

Mauk Pieper

My Blog2021-03-22T16:20:41+01:00

Stijgers en de dalers sluiten elkaar

Het oude en het nieuwe

Er lijken twee groepen te bestaan. Degenen die vooruitgang en moderne technische verworvenheden omarmen: de stijgers. Degenen die tradities en de menselijke maat voorop stellen: de dalers. Stijgers en dalers sluiten elkaar uit. Dat gebeurt in elke volgende fase van de moderniteit. Uitsluiting gebeurt niet alleen tussen groepen, maar ook tussen mensen en zelfs in jouzelf. Je bent dan met jezelf in gevecht. Maar dat hoeft niet zo te blijven. De integrale benadering kan duidelijk maken hoe dat zit. (meer…)

By |april 7th, 2024|Bewuste Intuïtie|1 Comment

Ergens van walgen en kotsen

Walging leren verstaan

Ergens van walgen en kotsen komt veel voor. Walging is een emotie die op verschillende gebieden van ons systeem signalen af kan geven. Zoals bij alle emoties, spreken die signalen bij de mens niet voor zichzelf. Ze dienen verstaan te worden in de context waarbinnen ze optreden. Walging werkt niet alleen op het niveau van ons fysieke lichaam, maar ook in de sociale wereld en genereert zelfs bepaalde waarden. Ook transmuteert walging onder bepaalde voorwaarden tot een innerlijk besef van schoonheid. Hoe werkt dat? (meer…)

By |november 9th, 2023|De kracht van Emoties|0 Comments

De rampen en de angsten

De rampen en de angsten (+Audio)

We hebben de rampen die op ons afkomen en angsten voor de rampen. Wat nu? Intelligentie verwerven ten aanzien van de emotie ‘angst’ is aan de orde van de dag. We hebben de rampen die op ons afkomen en de angsten over wat er gaat gebeuren. Als we emotioneel intelligent met angst om kunnen gaan, kunnen we mogelijk ook wijzere beslissingen nemen. Wat is daarvoor nodig? (meer…)

By |september 4th, 2023|De kracht van Emoties|1 Comment

Onze vele zelven

De vele betekenissen van het ‘zelf’

Het ‘zelf’ is iets wat iedereen van nature zoekt. Men is op zoek naar een antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’. Het vast kunnen stellen van wie je bent lijkt urgenter dan ooit. Als dat niet goed lukt kan dat voer voor psychologen worden. Het vraagstuk van de zelfidentiteit is tevens onderdeel van de culturele oorlog die aan de gang is. Wat is de ‘zelfidentiteit’, waar komen onze vele zelven vandaan en kun je dat ‘zelf’ definiëren of gaat het erom dat je iets vindt wat er al is? (meer…)

By |augustus 7th, 2023|Integraal Leiderschap, Zelfonderzoek|0 Comments

Is de volgende Boeddha een Sangha?

Is de volgende boeddha een sangha?De eeuwige kwestie: het individu en het collectief

Hoe een individu zich tot het collectief of de maatschappij verhoudt, is zowel in de sociale wetenschappen als in de cultuur, voortdurend onderwerp van gesprek. Zo ook in gemeenschappen die vormen van spiritueel zelfonderzoek beoefenen. Daar gaat regelmatig de leuze rond dat de spirituele gemeenschap, ook wel ‘Sangha’ genoemd, de nieuwe ‘leraar’ of ‘Boeddha’ is. Is de volgende boeddha een sangha? Aan dit idee zitten een aantal nadelen die voortkomen uit meerdere misvattingen. Wat zijn de misvattingen en wat is wel de waarde van een ‘Sangha’? (meer…)

By |juli 26th, 2023|Integraal Leiderschap, Zelfonderzoek|5 Comments

Je verhouden tot een stapeling van crisissen

Je verhouden tot een stapeling crisissen is een levenskunst

De Westerse mind is gepréoccupeerd met ‘problemen oplossen’ en de Westerse mens is geïdentificeerd met het oplossen van problemen. Hij ontleent aan het oplossen ervan, zijn identiteit, zijn bekwaamheid en zijn goedheid. Maar wat nu als de aard van het probleem er zich niet toe leent om het te fiksen? Kunnen we ons dan nog wel tot het probleem verhouden? Je verhouden tot een stapeling van crisissen als uitdaging is een levenskunst die we ons niet snel genoeg eigen kunnen maken. Dit omdat we nu met vele ‘wicked’ problemen te maken hebben. Problemen die niet eenduidig zijn en daarom niet eenduidig opgelost kunnen worden. (meer…)

By |april 30th, 2023|De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|0 Comments

Conspiritualiteit

Hoe spirituele ervaringen mensen vatbaar maken voor complotdenken

Floor Rusman schreef als columnist van NRC op 24 maart over conspiritualiteit. Zij geeft woorden aan de trend dat mensen, die als spiritueel, progressief en vrijheidslievend te boek staan, vatbaar blijken voor complotdenken. Daarbij vervaagt soms de grens tussen complotdenkers van linkse en rechtse signatuur. Dit is sinds de Covid 19 pandemie extra actueel. Wat heeft spiritualiteit te maken met complotdenken? En waarom is zelfonderzoek en onderwijs op dit gebied onontbeerlijk voor steeds meer mensen? (meer…)

By |maart 30th, 2023|Integraal Denken, Niveaus van Bewustzijn|5 Comments

Je ontwikkeling is een dubbel U-proces

Het U-proces en de donkere nachten van je ziel

Het U-proces‘ is een welbekende term voor een proces waar organisaties en individuen doorheen gaan als ze zichzelf opnieuw uit willen vinden. Het ondersteunt mens en organisatie om disfunctionele manieren van opereren achter zich te laten en zich te verenigen met de grond van hen bestaan. Dit proces heeft zowel een duale als een non-duale kant. Als het om het individu gaan worden waarbij een aantal donkere nachten van de ziel doorlopen worden. Hoe zit dat?

(meer…)

By |februari 28th, 2023|Bewuste Intuïtie, Integraal Denken|3 Comments

Persoonlijk Leiderschap in een Postculturele tijd

Persoonlijk Leiderschap kent evolutie

De term ‘Persoonlijk Leiderschap’ bestond in de jaren ’50 niet. Er werd van je verwacht je aan te passen aan de culturele context. Het ‘conformistische zelf’ was daar het beste toe in staat. Naarmate Nederland ook cultureel moderner werd, kwam het ‘individualistische zelf’ op. Dat identificeert zich mijn zijn rol, met wat het kan, weet en doet. Maar wat betekent persoonlijk leiderschap in een postculturele tijd, waarin we voorbij alle normen, waarden en vaste waarheden leven? (meer…)

By |december 30th, 2022|Integraal Leiderschap, Uncategorized|0 Comments

Mensbeeld en Persoonlijk Leiderschap

Mensbeeld en Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap kan in onze cultuur van alles betekenen. Het kan gaan over je mindset, over managementvaardigheden, over NLP vaardigheden enzovoort. Wat Persoonlijk Leiderschap betekent hangt af van het mensbeeld van waaruit het benaderd wordt. Wat betekent Persoonlijk Leiderschap als jij je hele (integrale) wezen wilt meenemen in hoe je je verhoudt tot jezelf, je relaties, werk en de wereld?  Vanuit integraal oogpunt heeft Persoonlijk leiderschap daarom een specifieke betekenis. (meer…)

By |september 30th, 2022|Integraal Leiderschap, Niveaus van Bewustzijn|0 Comments

Titel

Ga naar de bovenkant