Door verdriet kun je opnieuw beginnen

Verdriet heeft een functie die we vaak niet erkennen

Dat het leven ook pijn doet, lijken de meeste mensen te erkennen. Maar wordt ook erkend dat een depressie het gevolg is van het feit dat de pijn niet wordt uitgehuild? Vrolijk doen, directe behoeftebevrediging, leuke dingen doen aan de ene kant en depressief worden en wellicht antidepressiva slikken aan de andere kant lijken veel populairder. Verdriet heeft, zoals elke emotie, een functie: door verdriet kun je opnieuw beginnen. Hoe werkt dat? Lees verder Door verdriet kun je opnieuw beginnen

Pijn is onvermijdelijk

Vreugde is goed en pijn is verkeerd

We leven in een moderne wereld met een verwachtingspatroon van eindeloze materiële mogelijkheden en in een postmoderne emotionele gevoeligheid die krenking uit de weg gaat. Hier niet naar leven maakt je een dief van je materiële geluk en je goede gevoel. Waar omstandigheden inbreuk op deze strategie maken, wordt pijn geraakt. Pijn is dan onvermijdelijk. Zeker als verwacht wordt dat we meewerken met pijnlijke maatregelen. Lees verder Pijn is onvermijdelijk

Is onze tijd hypermoreel of immoreel?

Hypermoreel of immoreel

Sommigen beweren dat we in een immorele tijd leven. Anderen beweren dat we juist in een hypermorele tijd leven. Dit omdat we elkaar voortdurend de maat nemen. Wat is hier aan de hand? Wat is de basis van ons morele bewustzijn en hoe is het daarmee gesteld? Is onze tijd hypermoreel of immoreel? Lees verder Is onze tijd hypermoreel of immoreel?

Twee pandemieën: Covid 19 en angst. Wat nu?

Pandemie ‘angst’ (+Audio)

Twee pandemieën: Covid 19 en angst. Wat nu? Intelligentie verwerven ten aanzien van de emotie ‘angst’ is aan de orde van de dag. We kampen immers met twee pandemieën. De ene is die van Covid 19 en de andere is die van angst. Als we emotioneel intelligent met angst om kunnen gaan, kunnen we mogelijk ook wijzere beslissingen nemen ten aanzien van Covid 19. Wat is daarvoor nodig? Lees verder Twee pandemieën: Covid 19 en angst. Wat nu?

Gaan we het redden in het antropoceen?

Het antropocentrisch tijdperk heeft geleid tot het antropoceen. Wat nu?

Als mensheid hebben we er alles aan gedaan om de natuur aan ons te onderwerpen om beter te overleven. Dat heeft veel gebracht, maar niet het veilig stellen van ons overleven. Dit wordt ook wel geduid als de overgang van het antropocentrische tijdperk, waarin het alleen om de mens ging, naar het antropoceen: Het tijdperk waarin de mens de evolutie op aarde in handen heeft. Gaat dat werken? Lees verder Gaan we het redden in het antropoceen?

Uitnodiging: Aardling worden

Een aardling worden of afsluiten met identiteitspolitiek + Audio

Er is een bewustzijn verschenen dat zijn blik op het welzijn van de aarde richt. Mensen doen allerlei pogingen om daaraan te ontkomen. Men verschanst zich in identificaties met het eigen welzijn, met volk of industriële welvaart. Daarmee kan de aandacht verschuiven naar een discussie over de vraag of de aarde door onze levenswijze wel of niet belast wordt. Ik ga er van uit dat de evolutie van bewustzijn onontkoombaar is en dat dit straks achterhoede gevechten zijn. Hoe werkt dat?  Lees verder Uitnodiging: Aardling worden

Gezonde herstart na COVID-19 pauze?

We mogen weer! Is dat zo?

Alsof de wereld even naar adem hapte, colt turkey tot stilstand gekomen. Nu we bijna weer mogen, ervaar ik dat de trillingsfrequentie omhoog gaat. Hoe kom je tot een gezonde herstart na COVID-19 pauze?  Ik sta voor ik het weet al weer in de tweede of derde versnelling. Hét moment om bewustzijn te laten schijnen op de reactiepatronen in mijn systeem. Waarop te letten? Lees verder Gezonde herstart na COVID-19 pauze?

Zelfonderzoek en oefening in tijden van Corona

4 domeinen van zelfonderzoek en oefening

Vanuit integraal oogpunt zijn er 4 domeinen van zelfonderzoek en oefening: ‘Ontwaken’, ‘groeien’ op ontwikkelingslijnen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel), ‘schaduwwerk’ en ‘geven’ of zoals het in het integrale denken wordt genoemd ‘showing up’. Wat betekenen deze 4 domeinen van zelfonderzoek en oefening in tijden van Corona? Lees verder Zelfonderzoek en oefening in tijden van Corona