De Schokken van het Bestaan

Je verhouden tot een stapeling van crisissen

Je verhouden tot een stapeling crisissen is een levenskunst

De Westerse mind is gepréoccupeerd met ‘problemen oplossen’ en de Westerse mens is geïdentificeerd met het oplossen van problemen. Hij ontleent aan het oplossen ervan, zijn identiteit, zijn bekwaamheid en zijn goedheid. Maar wat nu als de aard van het probleem er zich niet toe leent om het te fiksen? Kunnen we ons dan nog wel tot het probleem verhouden? Je verhouden tot een stapeling van crisissen als uitdaging is een levenskunst die we ons niet snel genoeg eigen kunnen maken. Dit omdat we nu met vele ‘wicked’ problemen te maken hebben. Problemen die niet eenduidig zijn en daarom niet eenduidig opgelost kunnen worden. (meer…)

By |juni 30th, 2022|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|0 Comments

‘Alles willen’ is terecht!

‘Ik wil alles!’ En terecht!

Willen wat je nog niet hebt, is de oorzaak van veel onvrede en lijden in de wereld. In verschillende spirituele stromingen is daarom de strategie om af te zien van ‘alsmaar iets willen’. Maar vanuit een evolutionaire spiritualiteit wordt ‘alles willen’ volledig gehonoreerd. Het wordt gezien als de sleutel om vanuit bewustzijn je leven tot glorie te brengen. Hoe zit dat? (meer…)

By |april 27th, 2018|Categories: Bewuste Intuïtie, De Schokken van het Bestaan|2 Comments

Beyond Pluralism: The Dutch and European refugee crisis from an Integral perspective

Next level consciousness

The Syrian refugee crisis is challenging the Netherlands as is does Europe, to safeguard its democratic and social achievements. Not by falling back on a conservative, right-wing response, but by growing into the next level of consciousness.

 

(meer…)

By |mei 17th, 2016|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integrale Politiek, Niveaus van Bewustzijn|0 Comments

IQ intelligent maar levensdom

Kennis is nog geen wijsheid

Wijsheid wordt in onze cultuur vaak verward met kennis. Steeds meer mensen ervaren dat mentale kennis niet werkt. IQ intelligent maar levensdom komt veel voor. ‘Meer gaan voelen’ is geen oplossing. Daarom kan het urgent zijn dat je een eigen-wijsheid ontdekt en leert leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het grotere geheel. Hoe zit dat? (meer…)

By |april 21st, 2016|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Leiderschap|0 Comments

Vluchtelingencrisis ‘Beyond Pluralism’

Lieve Angela, lieve moeder van Europe,

Hoe is het mogelijk dat jij als hoedster van ons welzijn en ethisch besef, nu als bedreiging voor onze veiligheid wordt gezien? De vluchtelingencrisis vanuit Integraal Oogpunt. Europa wordt getart zijn verworvenheden veilig te stellen. Niet door een conservatieve of rechtse respons, maar door naar het volgende niveau van bewustzijn te groeien! (meer…)

By |oktober 20th, 2015|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integrale Politiek, Niveaus van Bewustzijn|10 Comments

Mijn vader speelt voor vogel. En jij?

Hoe open ben ik?

Toen ik mijn boek schreef, vroeg ik mijzelf regelmatig af: Ben ik zelf al een mens, die open kan staan voor hetgeen wij als mensen met elkaar en de aarde uithalen? Was ik al in hart en ziel geraakt door de tweede schok van de mensheid. De schok die het gevolg is van een besef: ‘Als we zo door gaan, gaan we het niet redden.’?  (meer…)

By |september 2nd, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan|1 Comment

De tweede schok en het Moderne zelf

De tweede schok

Als mensensoort dringen we ons aan de aarde op. Wij hebben onszelf centraal gesteld: onze afgescheiden wereld zal overleven, desnoods ten koste van de rest (en uiteindelijk onszelf). De tweede schok van de mensheid is precies het moment waarop deze situatie werkelijk integraal, in lichaam hart en ziel, bij ons binnen dringt: we gaan dood als we zo door gaan. (meer…)

By |mei 21st, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|0 Comments

De tweede schok van de mensheid

De evolutie van het bewustzijn in het individu

Elk individu leert zich te verweren tegen pijnlijke ervaringen. Het begint met een onbewuste automatische reactie in de eerste pijnlijke en schokkende momenten in zijn jonge bestaan. Dit is geen individueel verschijnsel, het is een onderdeel van de groei zoals we die allemaal meemaken. Maar er gebeurt meer … (meer…)

By |april 10th, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|8 Comments

Midlife schok

3b2a146ca19353b2c7f9e8db5643c704Tot mijn midlife was ik sterk en onafhankelijk

Na onze eerste schokkende ervaringen beginnen we ons in het algemeen te wapenen tegen nog meer pijnlijke ervaringen. Dat is de basis van ons afgescheiden zelf. En zo groeien we op in onze afweer tegenover de pijn die het leven gedaan heeft en worden we op een bepaalde manier volwassen.
Zo was mijn ‘afgescheiden zelf’ aardig ontwikkeld toen ik eenmaal van school kwam en mijn universitaire opleiding had afgerond.

(meer…)

By |april 2nd, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan|5 Comments

De eerste schok van de mensheid

De eerste schok van de mensheid: ‘Future Shock’

Niet alleen individuele mensen gaan door bepaalde intense ervaringen en overgangen heen, maar ook de mensheid als geheel. En ook de mensheid als geheel reageert op een bepaalde manier op zulke momenten. En de mensheid als geheel had ook een ‘eerste schok’. De Integrale evolutionaire denker Ken Wilber noemt deze eerste schok in één van zijn eerste werken over de evolutie van het bewustzijn ‘Future Shock.’  En hij noemt dit de belangrijkste waterscheiding in de ontwikkeling van de mensheid.
(meer…)

By |maart 12th, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|1 Comment

Go to Top