Ethiek van je Hart

Metta meditatie voor 2021

Metta meditatie

Een nieuwjaarwens in de vorm van een metta meditatie. In een metta meditatie cultiveer je liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf en de ander. Deze vorm gebruik ik hier ook naar een aantal verschijnselen in onze maatschappij. (meer…)

By |december 31st, 2020|Categories: Ethiek van je Hart|1 Comment

Is onze tijd hypermoreel of immoreel?

Hypermoreel of immoreel

Sommigen beweren dat we in een immorele tijd leven. Anderen beweren dat we juist in een hypermorele tijd leven. Dit omdat we elkaar voortdurend de maat nemen. Wat is hier aan de hand? Wat is de basis van ons morele bewustzijn en hoe is het daarmee gesteld? Is onze tijd hypermoreel of immoreel? (meer…)

By |september 30th, 2020|Categories: De kracht van Emoties, Ethiek van je Hart|0 Comments

Goede voornemens

Voornemens

Goede voornemens voor 2020? Een voornemen op basis van een authentiek verlangen is een gelofte aan jezelf. Maar kun je je voornemen ook nakomen? Of moeten we dat vergeten? Dan zijn we ook meteen van dat vervelende spreekwoord af. (meer…)

By |december 31st, 2019|Categories: Bewuste Intuïtie, Ethiek van je Hart|0 Comments

Ethiek en evolutionaire relaties

unknown-1Relaties als kraamkamer van je ethische ontwikkeling + Audio

Levinas heeft een hele filosofie gebaseerd het feit dat je ‘ethisch besef’ gebaseerd is op het contact met de ander. Het is zeker gebaseerd op relaties waar je hart in betrokken is. Daarin staat van moment  tot moment op het spel of iets ‘juist’,  ‘goed’, ‘mooi’ of ‘waar’ is. Relaties zijn de kraamkamer van onze ethische ontwikkelingslijn. (meer…)

By |oktober 22nd, 2016|Categories: Audio's, Ethiek van je Hart, Relaties, Mannen & Vrouwen|0 Comments

De ethiek van je hart en schaamte

schermafdruk-2016-09-27-13-47-58AUDIO: Schaamte of oordeel?

Schaamte wordt vaak als een onwenselijke emotie gezien. Dat is begrijpelijk en erg jammer. Schaamte verwijst namelijk op een dieper niveau naar je innerlijke waardigheid.
Daarvoor is het echter wel van belang, dat je het verschil kent tussen schaamte die het gevolg is van culturele waarden en normen en schaamte die huist in je eigen hart. (meer…)

By |juni 24th, 2016|Categories: Audio's, De kracht van Emoties, Ethiek van je Hart|0 Comments

Volwassenenschaamte als kracht

Ik weet hoe ik mijn leven moet leiden!?

Als volwassen mens weet je toch hoe je je leven moet leiden? Maar wat als dat even niet zo blijkt te zijn? Mijn leraar gebruikte de term ‘volwassenenschaamte’ voor het gevoel wat dan op kan komen. Hij doelde op de schaamte die op komt, als je je helemaal niet goed voelt over je leven, terwijl je vindt dat je je wel goed zou moeten voelen. (meer…)

By |augustus 14th, 2015|Categories: De kracht van Emoties, Ethiek van je Hart|5 Comments

Waarvoor ben je hier?

schermafdruk-2016-09-27-13-49-12AUDIO: Waarvoor dient je doel?

Kan iets waarvoor je echt geïnspireerd bent, je een even grote kracht en motivatie geven, als een overlevingssituatie. En bevordert onze postmoderne welvaart onze levenskracht en inspiratie? Hoe belangrijk is het om de vraag ‘Waarvoor ben ik hier? echt te gaan stellen? (meer…)

By |mei 24th, 2015|Categories: Audio's, Bewuste Intuïtie, Ethiek van je Hart|0 Comments

Ethiek is weer een must!?

3191179Is ethiek een niveau of een ontwikkelingslijn

Laatst wilde iemand niet dat ik het woord ethiek gebruikte. Het klinkt ook zo streng betoogde zij. Daar deden we vroeger aan, maar nu toch niet meer, zo vond zij. Zij zag ‘ethiek’ niet als een ontwikkelingslijn waar ieder mens doorheen gaat, maar als een achterhaald niveau. Een niveau waarop van (sociale) dwang en vrijheidsbeperking sprake is. Hoe verhoud jij je tot ethiek?

(meer…)

By |september 25th, 2014|Categories: Ethiek van je Hart, Integraal Denken|0 Comments

Meer dan je afgescheiden zelf

‘Denken’

Hoe begint iemand te denken?
 ‘Dat begint waarschijnlijk met een traumatische ervaring, of in het duister rondtasten, ervaringen die men niet eens onder woorden kan brengen (…..) ‘ *

Levinas stelt in het bekende werkje ‘Ethisch en Oneindig’, dat onze eerste schokkende ervaringen tot problemen worden die te denken geven. De schokken van het leven brengen ons tot inkeer en bezinning. En ze brengen ons potentieel tot een bepaald besef. Een soort begin van het typisch menselijke vermogen tot beschaving. Maar waar we niet tot bezinning komen gaat het helaas niet richting beschaving.

(meer…)

By |februari 28th, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Ethiek van je Hart|1 Comment

Wat een zooitje met al die klokkenluiders!

Wie mag de klok luiden?

Na de kredietcrisis waren het vooral bestuurders die aangepakt moesten worden. Nu moeten de klokkenluiders een toontje lager zingen. Wat is hier aan de hand? Eerst wilden we geen dwingende waarden en normen meer. Toen werd het een zooitje waar iedereen op zijn manier aan mee deed. Nu willen we de orde herstellen. Maar wie herstelt welke orde. En wie luidt de klok in naam van wie?
Deze situatie geeft mijns inziens aan waar we in onze cultuur zijn aangekomen. We gaan voorbij een bepaald soort relativisme, zo je wilt onverschilligheid en scepsis ten aanzien van wat ‘goed’, ‘waar’ en ‘juist’ is. Hoe zijn we daar gekomen en waar gaan we naartoe?

(meer…)

By |september 4th, 2013|Categories: Ethiek van je Hart|4 Comments

Go to Top