Metta meditatie

Een nieuwjaarwens in de vorm van een metta meditatie. In een metta meditatie cultiveer je liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf en de ander. Deze vorm gebruik ik hier ook naar een aantal verschijnselen in onze maatschappij.

Moge de cultuur zich ontwikkelen naar het integrale niveau van bewustzijn

Niet terug naar wij/zij denken uit de traditionele tijd. Niet terug naar louter efficiëntie, utilarisme, effectiviteit en pragmatisme van de moderne tijd. Niet blijven hangen in de identificatie met subjectieve gedachtes en gevoelens zonder overstijgende referenties, van het postmoderne relativisme. Moge bezielde mensen vanuit visie hun bijdrage leveren aan integratie en heelheid en alles gebruiken wat daarvoor dienstbaar kan zijn.

Moge wederkerigheid van vertrouwen en verantwoordelijkheid optreden

Wie vertrouwd wordt is geneigd verantwoordelijkheid te nemen, wie gewantrouwd wordt is geneigd te gaan calculeren. Moge daarom het wantrouwen van de overheid naar de burger, uitgedrukt in de dwang tot oneindige administratieve handelingen stoppen. Moge het vertrouwen bloeien dat mensen vanuit hun bezieling hun bijdrage willen leveren. Moge verantwoordelijkheid en vertrouwen ook tussen burgers bloeien.

Moge de mensen die het handwerk doen gerehabiliteerd worden

Moge mensen in zorg, onderwijs, allerlei vormen van publieke handhaving, kwaliteitsbewaking en politie, weer de beroepseer smaken en respect genieten. Moge de overheidsdiensten op kwaliteit gebracht worden.

Moge de ondernemende overheid aan banden gelegd worden

Moge de verleidingen van een samenwerking tussen de calculerende overheid en private partijen opgeheven worden. Als de overheid zelf een pragmatisch calculerende ondernemer wordt, hoe moet ze dan nog kunnen handelen vanuit algemeen aanvaarde maatstaven en erop vertrouwen dat de burger dat ook doet? Zeker als algemene voorzieningen wegbezuinigd worden. Hoe makkelijk wordt het dan voor lagere overheden, die al geld tekort hebben, om zich in te laten met ‘voordelige’ commerciële partijen die weinig van doen hebben met de publieke zaak en het goed leven van ons allemaal?

Moge de trias politica functioneren

We verkeren in een stelsel dat monitsische trekken vertoont, waarbij de overheid niet goed gecontroleerd wordt en zelf in kafkaiaanse toestand verkeert. Getuige de toeslagen affaire, is het neoliberale functioneren, dat zegt minder overheidsingrijpen voor te staan, ontaard in een anoniem technocratisch moloch. Niemand weet meer precies de uitwerking van administratieve en bureaucratische systemen. Zowel uitvoerende als controlerende als rechtelijke macht opereren als één blok, in plaats van dat ze elkaars checks en balances zijn.

Moge het voorstellingsvermogen terugkeren

Ook al weet niemand precies hoe wetten en regelingen uitwerken voor burgers, het is echt wel mogelijk je daar een voorstelling van te maken. Als je dat niet kan of daar geen moeite voor doet lijdt je aan een gebrek aan compassie, inlevings- en voorstellingsvermogen. Moge politici en ambtenaren met bezielde empathie en met een betrokken voorstellingsvermogen opereren.

Moge de natuur gered worden

Moge een ambitieus klimaatbeleid gevoerd worden. Moge de vlinders en andere insecten terugkeren. Moge vele bomen aangeplant worden. Moge de natuur hersteld worden.

Moge iedereen participeren in de nieuwe broncode van onze cultuur

Moge iedereen gaan participeren in het grotere verhaal, een nieuwe perspectiefvolle broncode die altijd in de maak is.  Deze betreft nu het verband tussen vrijwel alle grote vraagstukken: armoede, ontbossing, bedreigde diersoorten, vrijkomen en verspreiding van virussen, droogte, bevolkingsgroei, vluchtelingenstromen, bedreigd voelen, opkomst populisme, wij/zij denken. Moge een integrale aanpak op gang komen.

Moge de praxis zijn dat de mens in visie leeft

Ook al gaan dingen niet op slag veranderen. Toch kan ‘in je visie leven’ een vorm van zelfonderzoek en oefening zijn. Je kunt leven in een visie, met een geheiligde blik op de toekomst, geladen wat goed, waar en schoon is.
Doe je mee?

Een fijn jaar toegewenst. 

One Comment

  1. Evelijn van den Heuvel juli 10, 2021 at 10:50 pm - Reply

    Ja, ik doe mee!

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.