Winkel

  • In een kennismakingsgesprek kijken we samen naar de vraag die je hebt. Wat maakt dat jij een bepaalde onvrede productief wil maken? Met andere woorden: Wat is er gaande dat maakt dat jij bewust onbekwaam bent geworden? En wat zijn daardoor de mogelijkheden om je bewuste ontwikkeling op te pakken? Vervolgens kijken we of het klopt om daarover met mij verder in gesprek te gaan. Wellicht plannen we een intake of gesprekken.
  • In 6 avonden bespreken we zowel de praktische voordelen en het belang van mediteren als de wijze waarop je mediteert. Elke avond bestaat uit een korte meditatie, een toelichting op een aspect van mediteren en op het bespreken van datgene wat je tegenkomt in je meditatie. Ook besteden we aandacht aan het opbouwen van je meditatiediscipline. Je krijgt na elke avond een samenvatting van de avond en een korte uitleg van de toelichting per mail toegestuurd. Het volledige pad van meditatie en training van de geest kent verschillende fases en moeilijkheidsgraden. Deze cursus beoogt je daartoe de basis te bieden.
  • De Centaur is een symbool dat staat voor een upgrade van het Griekse leiderschapsideaal voor deze tijd. In de Griekse mythologie werden godenzonen tot leiders opgevoed door centaur Cheiron, een wezen met het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een paard. Symbolisch geeft dit beeld mooi aan dat je als mens tot persoonlijk leiderschap kunt komen door je amorele, dierlijke krachten te leren aansturen met je hogere geestelijke vermogens. In de humanistische psychologie is deze metafoor uitgediept ten behoeve van de optimalisatie van zelfactualisatie. Vanuit het integrale denken is deze metafoor gebruikt voor een leiderschap dat geschikt is voor onze postmoderne tijd.
  • Hoewel de mens zich dit niet altijd heeft gerealiseerd, weten we nu dat ieder mens zowel een individu is, als dat hij verbonden is met alles wat leeft en is. Dat maakt dat we ons opgenomen mogen weten in de onderlinge afhankelijkheid van alles wat er op aarde is. Dat wordt in de huidige ecologische en humanitaire crisis voor steeds meer mensen direct voelbaar. Wat betekent het vanuit deze wetenschap om je spirituele ontwikkeling op je te nemen?
  • De tweede schok van de mensheid is de schok, die doordringt tot het bewustzijn, als we beseffen dat al onze pogingen om te overleven gefaald hebben en dat we wellicht alsnog ten onder gaan aan onze manier van overleven. Dat gebeurt op individueel niveau als iemand door een crisis gaat. Maar wat kan ons bewustzijn in deze situatie voor ons betekenen de we collectief door een bewustzijnscrisis gaan? Dit boek gaat over de eerste en de tweede schok in het persoonlijke leven en in ons collectief bewustzijn. Tevens zoekt dit boek een antwoord op de vraag wel 'zelf' een antwoord kan vinden op de schok van de crisis waar de mensheid nu doorheen gaat.
  • Het is geen toeval als je interesse krijgt voor je eigen bewuste ontwikkeling. Op een bepaalde manier zit deze drang om ons gehele potentieel te realiseren, ingebakken in wie we als mens zijn. Die drang wordt vooral voelbaar op momenten dat je je realiseert dat je steeds maar in dezelfde vijver aan het rondzwemmen bent of steeds tegen dezelfde dingen aanloopt in je leven. Ook een crisis in je leven kan het begin zijn van je zelfonderzoek. Dit boek kan je daarbij op pad helpen.
  • Bij bewuste ontwikkkeling is het niet alleen belangrijk om op je pad nieuwe ervaringen op te doen. Je ontwikkeling wordt pas duurzaam, als je zelf leert wat het is om het pad bewust te belopen. Dit boekje kan je daarbij helpen. Je neemt daarmee niet alleen leiding over je leven, maar leert zelf ook wat voor onderzoek en oefening daarvoor nodig is.  

Titel

Ga naar de bovenkant