Modules voor professionals
De vervolgmodules zijn voor diegenen die op basis van verworven leiderschapskwaliteiten met behulp van een van onderstaande modules voor mensen van betekenis willen zijn. Deze modules zijn ook toegankelijk voor mensen die elders hun persoonlijke leiderschapsontwikkeling hebben gedaan. In iedere module ben je zowel zelf onderwerp van training en opleiding als dat je de rol van trainer, facilitator of coach op je neemt. Je leert in elke module, bestaande uit drie blokken van drie dagen, specifieke structuren aan te reiken.

 

Lichaamsgericht  werken
In je gezin van herkomst en in de cultuur heb je relatiepatronen ontwikkeld, waarmee je geconditioneerd bent op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Dit uit zich in jou als een alsmaar doorgaande stroom van gevoelens en emoties. Lichaamswerk en lichaamsgerichte benaderingen zijn bij uitstek geschikt om deze patronen naar de oppervlakte en in het bewustzijn te brengen. Daardoor verliezen ze hun onbewuste en automatische karakter en kun je er aan voorbij gaan. Kortom, emoties en gevoelens zijn essentiële instrumenten die een mens tot zijn beschikking heeft om op een gezonde manier met relaties om te gaan. 
In de mens kunnen emoties en gevoelens zich eindeloos differentiëren. Ze kunnen zowel onbewust hun gang gaan als op een bewust niveau benut worden. Emoties kunnen goed verstaan worden als ze er mogen zijn. Dat veronderstelt dat je je afweermechanismen leert kennen en loslaten.
In deze module oefen je lichaamsgerichte technieken aan te reiken aan een groep. Het gaat vooral om Lichaamswerk dat op een geïntegreerde manier ingrijpt op het fysieke, emotionele en mentale niveau. Daardoor komen onbewuste conditioneringen door de afweer heen omhoog, waardoor ze met bewustzijn aanvaard, omarmd, gedifferentieerd en geïntegreerd kunnen worden.

Technieken/Benaderingen:

 • Bioenergetische oefeningen
 • Emotiewerk
 • Relatiewerk.

 

Adem-werk en Meditatie
In je ontwikkeling is het van het grootste belang dat je een houding kunt ontwikkelen waarbij je eerst ‘ja’ kunt zeggen tegen het leven dat je bent. Als je jezelf alsmaar aan het verbeteren bent en naar oplossingen aan het zoeken bent, kun je niet onder ogen komen wie je als levend wonder bent. Laat staan dat je dat wonder kunt leren begeleiden. Zo is het voor gevoelens en gedachtes, die veelal in elkaar verknoopt, diep in je verankerd liggen, van groot belang dat ze omhoog mogen komen en dat ze er mogen zijn. Adem-werk is bij uitstek een methode waarbij je er zelf tussenuit kunt blijven, waardoor de techniek zijn werk kan doen: het ontspant lichaam en geest waardoor het zijn geheimen prijs geeft. Dat kunnen pijnlijke, lastige angstige gevoelens en gedachtes zijn, ook verheffende verblijdende en vreugdevolle gedachtes, evenals dromen, visioenen en visies die richting aan je leven kunnen geven.Voor het fysieke lichaam is het van grote waarde dat je het kunt ontlasten van de last van psychische en emotionele ladingen die je met je meedraagt. Als je een meditatieve houding aan kunt nemen ten aanzien van je fysieke lichaam, herstellen zich allerlei helende gezonde autonome homeostatische  mechanismen. Kortom, meditatie is goed en helend voor je fysieke lichaam. En als laatste is een rustige geest voor zowel je lichaam, je emotionele gesteldheid, als ook voor de helderheid van je geest zelf van groot belang. Daarom is ‘mind-training’ in de vorm van meditatie zo essentieel in je ontwikkeling.In deze modules leer je deze vormen aanreiken aan een ander, zowel individueel als in groepsverband.
In deze module beoefen je zelf verschillende vormen van ademen en meditatie, en leert deze vormen aan anderen op een passende manier aan te reiken.

Technieken/Benaderingen:

 • Ademen
 • Meditatie

 

Groepswerk
Als mensen bijeen zijn, is er ‘leven’ gaande, voorbij de bewuste waarneming. Het gaat alsmaar door en de verschillende levende wezens van een groep zijn voortdurend met elkaar verbonden. De fysieke aanwezigheid en de geestelijke gesteldheden van de verschillende individuen van een groep interfereren continu met elkaar. Voor een groot deel is dat een onbewust oncontroleerbaar proces. Daar waar mensen zichzelf ten opzichte van het geheel willen afschermen, of juist het geheel willen domineren wordt een natuurlijke ontvouwing van de groep belemmerd. Groepswerk staat in dienst van een natuurlijke evolutionaire ontvouwing van de groep als een levend geheel van mensen met een lichaam een hart en een ziel met ieder een unieke bijdrage aan het geheel. In deze modules ervaar je zelf de kracht en mogelijkheden van de groep en leer je daarop te faciliteren.
In deze module leer je groepsdynamische processen van een onbewust naar een bewust niveau te brengen. Vervolgens leer je hoe het leerproces te faciliteren waarbij de deelnemers in staat worden gesteld van het proces te leren en zichzelf bewust in de groep te plaatsen waarbij geven en nemen in evenwicht is.

Technieken/Benaderingen:Groepsdynamica

 • Forum
 • Je Unieke Gevoeligheid
 • Zijns-georienteerde intervisie-methode (zie ook tweede jaar).


Coaching
In je ontwikkeling als mens en in je persoonlijk leiderschap kun je op een gegeven moment op een niveau terecht komen dat je het verlangen begint te krijgen je individueel aan mensen te verbinden. De vraag is hier: ‘Hoe maak ik mijn eigen leiderschap tot een factor in het leven van een ander?’ Niet door te pretenderen dat je het voor iemand op kunt lossen, maar ook niet door jezelf aan de ander te onthouden. Dat je er voor staat dat mensen in hun ontwikkeling en transformatie baat hebben bij de positie ‘Wel zelf, maar niet alleen’,  ga je hier op een persoonlijke manier gestalte geven.  Heb je het verlangen om het vermogen te ontwikkelen om op dat niveau relaties aan te gaan, voorbij je directe eigen belangen, om je hart te laten spreken ten behoeve van de ontwikkeling van mensen om je heen in werk en privé-leven?
In deze module leer je hoe je, vanuit je eigen leiderschapspositie, ondersteund door een scala aan lichaamsgerichte coachingsvaardigheden in relatie tot een ander kan staan. In deze modules leer je een coach-traject bestaande uit een serie ‘modelsessies’ te hanteren in je rol als coach.

Benadering/technieken

 • Modelsessies
 • Lichaamsgericht werken
 • Schaduwwerk
 • Gestalt
 • NLP
 • Systemische principes
 • Visualisatietechnieken
 • Visie-ontwikkeling