HO_groot_tekst_ontketening” Er is niet licht of duisternis. Er is licht in de duisternis.
Tenzij je vast zit in de duisternis of je de duisternis bestrijdt
door je vast te houden aan het licht. ”
                                                                                    Mauk
Intense belevenissen
Je gaat op zoek naar intense belevingen. Vrijwel iedereen kent momenten die zo intens waren, dat ze niet in een keer geïntegreerd zijn. Deze intense momenten hebben, mits op een goede wijze benaderd ook de potentie in zich, om je weer heel te maken, en meer dan dat …. .

Telkens hetzelfde plafond
Telkens tegen hetzelfde plafond aan lopen, kan een teken van een onverwerkte gebeurtenis zijn.
Het bereiken van een hoger niveau van functioneren, op welk gebied dan ook, gaat gepaard met een verhoogde concentratie, een bundeling van energie en intensiteit. Stuit je daarbij echter op de restanten van een onverwerkte ervaring, dan schrik je terug. Je komt niet aan een bepaald plafond voorbij. Misschien gaat er al een lampje bij je branden ten aanzien van gebeurtenissen uit je eigen leven.

Het kleine en het grote drama
Er zijn gebeurtenissen die niet zo dramatisch waren, maar die toch zeer intens voor je waren. Bijvoorbeeld momenten dat je open en onbevangen was en er alleen iets onverwachts gebeurde. Ook kennen we de meer dramatische gebeurtenissen, zoals een plotseling verlies door dood of scheiding, een ongeluk of ernstige ziekte, gedwongen ontslag of een confrontatie met agressie of geweld. Ook al zijn deze ervaringen niet leuk, ze kunnen van onschatbare waarde worden voor je leven, mits op de juiste wijze uitgepakt.

631Ik had het niet willen missen
Mensen vertellen achteraf vaak dat ze deze momenten niet hadden willen missen. Zij kennen de potentie ervan. Er is iets met ze gebeurd. Ze zijn in contact gekomen met een essentie die van groot belang voor hun leven is geworden.
In zekere zin ben je gezegend met een sluimerende potentie, als je iets indrukwekkends hebt meegemaakt. Toen de gebeurtenis plaats vond kon hem niet integreren. De Ontketening geeft je de mogelijkheid om de ervaring alsnog in vol bewustzijn in je op te nemen én er rijker van te worden. Intense ervaringen kunnen je leven op zijn kop zetten. Voordat je deze training gaat doen, is het raadzaam dat je leven weer redelijk in balans is.

Zie voor meer informatie en voor boeking van de Ontketening >>
Info-avond Helen en Ontspannen >>