Integrale Ontwikkeling
Integrale ontwikkeling nodigt je uit de belangrijkste ontwikkelingslijnen op het pad van bewuste ontwikkeling te brengen. Dat betreft in eerste instantie de lijnen die met je mens-zijn te maken hebben. Niet de ontwikkelingslijnen op een bepaald domein wat uit culturele ontwikkeling is ontstaan, zoals een bepaalde sport of enige andere discipline of vakterrein.
Het blijkt dat mensen die de ontwikkelingslijnen die met hun mens-zijn te maken hebben  in beheer hebben, makkelijker kwaliteit leveren op een specifiek terrein.
Je kunt met behulp van onderstaand schema intuïtief je kwaliteit van mens-zijn op de verschillende ontwikkelingslijnen inschatten. dit om een notie te krijgen wat er bij bewuste integrale ontwikkeling in het geding is.
Bij een echte meting worden de resultaten ondergebracht in een psychograaf.
Zie voor een volledig overzicht van het Integrale kader >>

Profielanalyse Quest for Leadership