Opleidingen

PL_groot_tekst_opleidingOpleiding Integraal Leiderschap

Wij zijn niet afgescheiden. We zijn één. Dit is niet alleen de staat van zijn van de ontwaakte, maar ook onze relatie met de wereld. Als we er zelf niet tussen staan, raakt de pijn van de wereld ons hart. Dit is geen esoterisch luxe artikel, maar een inherent onderdeel van de leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor deze tijd. Al onze geestelijke en persoonlijke vermogens krijgen daarmee een andere werking. Een werking die de potentie heeft om onze unieke individuele vermogens in werking te zetten ten behoeve van onszelf, de andere en het grotere geheel.

Karakter van de opleiding
Deze opleiding werkt vanuit een evolutionaire kijk op menselijke ontwikkeling. Ze is zowel zijns-georiënteerd als ontwikkelingsgericht. Het is een Synthese van Zijn en Worden, van Ontwaken en Ontvouwen. Ze biedt lichaamsgerichte, mentale en transmentale werkwijzen waarmee je je eigen (spirituele) ontwikkeling integraal vorm geeft. Ze is opgezet voor mensen die van betekenis willen zijn.

De betekenis van ‘Integraal’
‘Integraal’ als typering voor de opleiding duidt er op dat zowel het persoonlijke opereren in het dagelijkse leven bewust ter hand genomen wordt, als ook het bewust worden van de ‘zijns-dimensie’ van ons bestaan. Aan de persoonlijke kant worden ontwikkelingslijnen als lichaamsbewustzijn, emoties, relateren, innerlijke waarden, moreel besef, ethiek, spiritualiteit en cognitie tot bewuste ontwikkeling gebracht. Wat betreft de ‘zijns-dimensie’ gaat het om het bewust worden van ‘staten van zijn’ waaronder compassie en vormloze helderheid. ‘Integrale ontwikkeling’ is een manier van jezelf ontwikkelen waarbij de ‘ontwikkelingskant’ en de ‘zijns-kant’ van ons leven elkaar gaan versterken.
Zie verder www.venwoudelevensschool.nl

 

or_-zegel_program1Integraal Facilitator Programma

Een factor voor verandering zijn! Het Integraal Facilitator Programma is voor mensen die een factor willen zijn in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin de kwaliteit van ons mens-zijn bepaalt hoe het verder gaat. Voor jou, de ander en de wijdere context van ons leven.

Deelnemers
Deze groep bestaat uit mensen die, hetzij in de praktijk, hetzij als droom, een rol spelen in de wereld van verandering. Zij hebben een persoonlijk leiderschap verworven op basis waarvan zij anderen inspireren voor hetgeen waar zij voor staan.

Een programma dat zichzelf vernieuwt
Het programma is een levend evoluerend geheel, waarin mensen met een pioniersgeest elkaar treffen en uitdagen. Een netwerk waarin je elkaar leert kennen in glorie en leed, in pijn en ontwikkeling. Geen oplossingen aandragen, het ‘niet weten’ toelaten en daarmee in het wonder van het leven komen te staan, terwijl je een aspiratie hebt, een visie. Zie verder www.venwoudelevensschool.nl