Privacyverklaring

In deze verklaring laat ik je weten hoe ik om ga met de gegevens die aan mij verstrekt worden in het kader van mijn dienstverlening aan jou. Welke gegevens ik van je bewaar, wat ik er mee doe en hoe je ze kunt aanpassen of verwijderen.

Ik sta er voor dat alle informatie die jij aan mij verstrekt te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring gaat over mijn website en mijn bedrijf: Quest for Leadership, praktijk voerend in Lage Vuursche. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 32144895.

Welke gegevens bewaar ik?
Van klanten bewaar ik naam, adres, telefoon, e-mail en bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor de facturering en ben ik verplicht te bewaren voor de Belastingdienst. Ik gebruik de gegevens nooit voor andere dingen, en geef ze nooit door aan derden, behalve als het wettelijk verplicht is.

Waar gebruik ik je gegevens voor?

  • Om met je te communiceren per telefoon of email over nieuwe of gemaakte afspraken
  • Om een factuur aan te maken, te versturen per email en de betaling af te handelen
  • Om je eventueel nazorg te verlenen per telefoon of e-mail

Recht op inzage, rectificatie en wissen
Als je wilt weten welke gegevens ik van je bewaard heb of als je wilt dat ik je gegevens verwijder of aanpas, stuur me een e-mail via maukquestfl@gmail.com. Een aantal basisgegevens van klanten ben ik verplicht om 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.

Google Analytics
Voor het analyseren van het bezoek op mijn website maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb hiervoor het delen van alle informatie uitgezet, een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoe daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten
Als je een klacht hebt over hoe ik met je gegevens om ga, dan hoor ik dat graag. Ik zal het zo snel mogelijk proberen op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Informatie die je zelf deelt
Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf deelt via mijn website of social media – bijvoorbeeld via een comment op een post – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Ik accepteer geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

Als er ontwikkelingen zijn in mijn bedrijf of in de privacywetgeving, dan kan deze privacyverklaring worden bijgewerkt.
Voor vragen over mijn privacybeleid kun je me mailen via maukquestfl@gmail.com