Spiritualiteit

Venwoude Sangha

Samen met Marijke Heetveld en Pauline Botden faciliteer ik het onderzoek en de oefening inde Venwoude Sangha.

De Missie van de Venwoude Sangha is:

In de Venwoude Sangha committeren mensen zich aan transformatie van mens-zijn op het pad van Individualiteit in Verbondenheid

De Visie van de Venwoude Sangha is:
Ik ben de bron van heel-wording in de wereld

De Venwoude Sangha is de kern en de spirituele vlam van Venwoude. ‘Venwoude Sangha’ is de naam voor deze vlam die al bestaat sinds de oprichting van Venwoude in 1988 als Centrum voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
De Sangha is een plek waar je opgenomen bent tussen gelijkgestemden op het pad van bewuste ontwikkeling. Het is een thuis waar je je gekend weet voorbij je vallen en opstaan, in voor- en tegenspoed. Een plek waar Individualiteit in Verbondenheid geleefd wordt, ‘live’ en virtueel. Waar onderzoek en oefening plaats vindt. Dit alles vanuit het besef dat ieder mens, voorbij alle dingen die daarmee in tegenspraak lijken, heel en compleet is en van daaruit een bron van heel-wording is, voor zichzelf, de ander en de wereld.

Het Pad

Het pad van Individualiteit in Verbondenheid biedt vele mogelijkheden van zelfonderzoek en oefening. In de Sangha ontmoet je jezelf en de ander in dit onderzoek. Omdat het pad plaatsvindt in een integrale context, omvat het daarmee alle aspecten van je leven.

DagOpening

Iedere dag van de week is er om 8.20 uur in de Piramide op Venwoude de dagOpening, een gezamenlijke start van de dag.
Dagopeningen per mail ontvangen? Geef je op >

Sangha avonden

De Sangha van Venwoude komt regelmatig bijeen. De Sangha bestaat uit leden die zich in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling nauw aan elkaar verbonden hebben en staat altijd open voor nieuwe leden. Introducees en gasten zijn welkom; via een berichtje naar sangha@venwoude.nl kom je in contact met een van de facilitators.

Zomerretraite

De Zomerretraite is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis van de Venwoude Sangha. De retraite wordt gehouden op het mooie Landgoed Venwoude in de bossen bij Lage Vuursche met een scala aan mogelijkheden om te bezinnen, te ontspannen en te genieten. De zomerretraite van 2017 had als thema ‘Ik ben de bron van heel-wording in de wereld’.

Testimonial Zomerretraite 2017

https://www.youtube.com/edit?video_id=i4dyvnSkps4

Meer informatie over de Venwoude Sangha >