De Opleiding Integraal Leiderschap brengt mensen voort met een hoge Integrale ontwikkeling en coaches die werken op basis van Integrale principes.
Op deze pagina vind je Testimonials van mensen die de opleiding gedaan hebben en doen.

‘De jarenlange ervaring van Mauk als trainer leert mij veel in mijn eigen ontwikkeling en  is ook continu een waardevol voorbeeld voor het leren coachen en leiding nemen. Mauk is een zeer ervaren groepstrainer en coach en werkt in de traditie van Venwoude en de integrale spiritualiteit van
Ken Wilber. Door de combinatie van emotioneel lichaamswerk en evolutionaire mystiek brengt Mauk persoonlijke groei op een heel ander niveau. Mauk is scherp met compassie en laat je daardoor niet makkelijk wegkomen met eenvoudige oplossingen maar creëert diepgaande nieuwe inzichten die je leven veranderen. Hij maakt het je daarmee niet altijd makkelijk en daarin zit juist de kracht van zijn werkwijze. Mauk stelt de juiste vragen, en daarna moet je zelf aan het werk.
Ook de ervaring van alle groepsleden is voor mij belangrijk in deze opleiding. Waar ik mezelf soms goed kan verstoppen in een groep, word ik er nu continu weer bijgehaald en leer ik hoe waardevol mijn aanwezigheid in de groep is. In de opleiding heb ik leren coachen door het continu in de praktijk toe te passen. De aangeboden theorie wordt direct in de praktijk toegepast, waardoor ik veel geleerd heb van het coachen en van het gecoacht worden. Doordat de opleiding veel aandacht heeft voor het lichaams-gerichte, verschillende therapievormen en meditatie kan ik me nu beter inleven in de pijn en patronen van clienten en heb ik meer inzicht in mijn eigen ontwikkeling. Ik gebruik dit in mijn werk als afdelingshoofd, in mijn relatie en bij de opvoeding van mijn kinderen en ik ga dit gebruiken om een coach praktijk op te zetten.’      Willem

‘Ik ben een U-Coach en leef mijn U-trajecten ook. Telkens weer. Het is mijn hartsbehoefte om mijn leven volledig te leven, en daar waar het hapert, er naar kijken, het te ervaren en te transformeren telkens weer. Ik kan dat met mijn hoofd niet bedenken. Het leven is veel meer dan dat. Je daar aan overgeven is goddelijk: jullie zijn mijn handen, staat in de bijbel geschreven, en ik ben daarvoor ook beschikbaar als U coach. Ik heb voor het U- traject een kaart. Een kaart die ik aangereikt heb gekregen tijdens de opleiding en die ik mij steeds meer eigen maak op mijn manier, met alle U-bochten die ik hierin tegenkom. Als ik terugkijk op mijn ontwikkeling en U-trajecten in de afgelopen 3 jaar zijn dit vooral jaren van het omarmen van mijn leven, mijn eigenheid weer ervaren en aanwezig zijn. Het doorleven van mijn conditionering. Ik ben welkom, en ben hiermee thuis als je bij mij aanklopt. Ik kan nu ervaren dat het ook een kwaliteit van mij is. Mijn eigenheid steeds meer bewust ervaren en mijn leven leven. Ik wil daar volledig verantwoordelijkheid voor nemen. Ik wil niet anders. Het is mijn bron, mijn hartskompas, mijn kunstenaarschap. De put van de bron wil ik onderhouden, afbreken, opbouwen … en dat hoef ik niet alleen doen. Ik ben dankbaar dat ik hierin wordt getraind, coach en gecoacht wordt. Voor wat betreft mijn U-coach praktijk wil ik mij verder ontwikkelen in werkgerelateerd coachen met specialisatie in U-coachtrajecten bij verander-, creatie- en innovatie trajecten.’        Irma 

‘Het eerste jaar van de Opleiding Integraal Leiderschap is voor mij een verdieping van mijn persoonlijke ontwikkeling gebleken. Door de opzet om over de verschillende blokken een reis door de chakra’s van onder naar boven en van boven naar beneden te maken werden voor mij puntjes op de i gezet. En in de veilige en eerlijke sfeer die in de groep ontstond heb ik mogen ervaren hoe fijn het is om alles op tafel te leggen en me niet meer te verstoppen achter verhalen. Mauk als leraar in deze opleiding heb ik ervaren als een wijze en warme man die met zijn scherpte helderheid weet te scheppen bij mij, bij andere opleidingsgenoten of in situaties die ontstaan. De combinatie van mystiek en wetenschap wordt door hem belichaamt waardoor het hele idee van integrale visie voor mij helder is en ik me sterk aangetrokken voel me bij deze visie aan te sluiten. Iets wat ik bij het starten met deze opleiding al gedaan heb.’  Patrick

Voortraject:
Centaur of vergelijkbare ervaring.  Intakegesprek
Opleiding                                     Meer over de Opleiding