Training

PL_Zegels_groot_los6Individualiteit in Verbondenheid en het Unieke Wezen
Des te krachtiger een mens in zijn autonome zelfstandige positie is, des te meer verbondenheid er mogelijk is. De levensvorm waar de trainingen voor opleiden noemen we dan ook ‘Individualiteit in verbondenheid’. De mens die daartoe in staat is noemen het ‘Bewuste Unieke Wezen’.

Daarvoor is het belangrijk jezelf Integraal, dat wil zeggen op de niveaus van “Body, Mind & Spirit’ te ontwikkelen. Het gaat er om hoe je vanuit een innerlijk ‘weten’ zowel Individu kunt zijn, als in verbinding kunt staan met de ander en de context waarvoor je een bijdrage wilt leveren. Je bijdrage is unieke door wie je bent. Wie je bent is niet het gevolg van een mentale eg-identificatie, maar van een integraal ‘kennen van jezelf’ als onderdeel van het leven.

Het Unieke ego
Als ik zeg ‘je bent uniek’, klinkt dat wellicht vertrouwd en aangenaam. Het unieke aan je maakt jou uiteraard zo specifiek ‘jezelf’. Dit ‘mijzelf’ bestaat meestal uit een identificatie met gevoelens, gedachtes, meningen, ideeën en de rollen. En als je op het pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling komt, word je meestal vertrouwd gemaakt met het feit dat dit ‘mijzelf’ het Ego van het afgescheiden zelf is. En het is niet zo moeilijk om in te zien dat het afgescheiden zelf nogal problematische is, zowel voor jezelf, de ander als je rol in de wereld.

Het egoloze Zelf van de Oosterse Verlichting
Daarom lijkt het ook logisch om afstand te doen van het ‘uniek zijn’ van jezelf. En er zijn vele benaderingen uit het Oosten die spreken van ‘Verlichting’ die je daarbij kunnen ondersteunen. Daarin kun je tot de zelf-realisatie te komen dat je helemaal niet Uniek bent. Je gaat dan over van de oriëntatie waarbij je een ‘ego-zelf’ bent, naar een oriëntatie waarin je een ‘niet-zelf’ of ‘absoluut bewustzijn’ of ‘leegte’ bent. Dit is erg bevrijdend en een noodzakelijke doch onvoldoende voorwaarde om tot een evolutionair bewustzijn te komen. Daarvoor heb je juist wel nodig om te weten wie jij als uniek mens bent.

Het individu van de Westerse Verlichting
De Westerse Verlichting heeft het individu voortgebracht. Dat bevrijdde ons uit de beknelling in het hierarchische traditionele collectief. We konden ons gaan identificeren met onze individuele bestaan, met onze kennis en deskundigheden, onze rollen, bezittingen en onze ideeën. Dit heeft onze vrijheidsrechten, universele rechten van de mens, de parlementaire democratie met zijn vrijheid van meningsuiting organisatie gegeven. Tevens gaf het ons de scheiding der machten waardoor we voorbij willekeur kwamen.

Het Unieke Wezen
Waar gaat net nu om? Om een ego-identificatie waarin we weten wie we als Uniek Individu zijn, of om het ‘niet-ego’ wat juist bevrijding van elke zelf-identificatie voortbrengt. Deze twee wegen lijken elkaar uit te sluiten en/of roepen veel verwarring op. Daarom probeert een toenemend aantal leraren en filosofen helderheid te geven. En dat is niet alleen van academisch belang.
Een handige metafoor om dit duidelijk te maken is die van het puzzelstukje. Westerse Verlichting gaf ons dat we een uniek puzzelstukje zijn, maar het afgescheiden zelf is onwetend over het feit dat er ook nog een eenheid, een geheel is waarvan hij onderdeel is. Hij is de puzzel kwijt. De puzzel is hoogstens een deel van zijn mentale kennis, maar geen innerlijk weten. Oosterse verlichting ziet alleen het geheel, de eenheid, maar is de lijntjes en de puzzelstukjes kwijt. De Teaching van het Unieke Wezen sluit aan bij begrippen als ‘persoonlijke essentie’ waarin ‘Uniek zijn’ en voorbij je ego-identificatie gaan, in het verlengde van elkaar liggen. Daarmee kun je zowel het unieke puzzelstukje zijn als dat je het geheel bent.

Het doel van onze Trainingen
Onze trainingen willen bijdragen aan een synthese en overstijging van Westerse en Oosterse Verlichting. Het is van uitermate groot belang om je dit eigen te maken, zowel op het niveau van de theorie en filosofie als op het niveau van de ervaring en het innerlijk kennen. (Zie ook >>)
Zie voor Trainingen op het Integrale niveau van ‘Individualiteit in Verbondenheid’ en ‘Het Unieke Wezen’ www.venwoudelevensschool.nl