3-daagse met Chahat en Mauk

‘De evolutie van liefde in jou, als jou en door jou.’

 

Venwoude Festival of Love - July 31 - August 1 - 2013 -

Mauk & Chahat

Waarom het Unieke Zelf?
Het Unieke zelf is een opkomend niveau van bewustzijn, vol potentie en mogelijkheden!
In dit weekend wordt je door Chahat en Mauk in drie dagen geïntroduceerd in dit niveau van bewustzijn Wat is het? Wat is de inzet? Waarom heeft het een mate van urgentie? Wat kan het voor jou en je omgeving betekenen?

 

Dag 1: De Teaching van het Unieke Zelf
Heel veel mensen in het Westen, hebben de afgelopen decennia iets aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. De Teaching van het Unieke zelf honoreert dat volledig en gaat verder. Veel mensen zijn gaan mediteren en hebben kennis gemaakt met de notie van ‘ontwaken’ uit het Oosten. De Teaching van Het Uniek Zelf acht deze realisatie hoog en noodzakelijk. Het is echter ook de springplank voor een volgende bewustwording.
We leven in een wereld terecht van verandering en evolutie die ons elke dag beroert. Deze teaching ziet ook jouw persoonlijke liefde als unieke en noodzakelijke bijdrage daar aan.  Je zou dit de democratisering van Verlichting. Kunnen noemen. Het Unieke zelf vertegenwoordigt een perspectief wat je kunt nemen. Je hoeft er niet op te wachten. Het geeft je direct het inzicht en de ervaring wie jij als mens bent.

Dag 2.  Jouw Unieke Zelf wordt geboren tussen de mensen
Je Unieke Zelf is er vanaf het begin van je leven. En het ontwikkelt zich in de loop van je leven. Het ontwikkelt zich in de eerste plaats in relaties. De ander is de eerste, de meest intense en de meest directe ingang om jezelf te ervaren. Het gezicht van de ander, zijn blik en aanraking, fysiek en geestelijk, raken mij onherroepelijk.  In de relatie met de ander wordt ik als eerste door het leven aangeraakt. En in deze aanraking verschijn ik als de uniek mens die ik ben. Vanuit een beperkte interpretatie van de pijn die het leven ook brengt, verlaten we onszelf. We herkennen onszelf niet meer als de gift die we zijn. We kunnen echter opnieuw openen en leren om te vertrouwen. De bewuste terug-her-kenning van onszelf als Unieke Mens; de meest intieme kracht van liefde die jij kunt herkennen als jezelf.  Groots, dichtbij en operationeel, transformeren we zo tot een evolutionair bewuste mensengemeenschap.

Dag 3. Je Unieke Gift
Er is geen tekort, als je alleen maar jezelf hoeft te zijn. De liefde en ontwikkeling die jij vertegenwoordigt wil van waarde zijn en zichzelf aanbieden. Je wilt van betekenis zijn. Je kunt je bewust worden van hetgeen jij komt brengen als je jezelf daartoe de juiste vragen stelt. Je gaat naar huis met herwonnen intimiteit en volte en je weet waarvoor je er wilt zijn en wat je te doen hebt!

Wie is Mauk voor Chahat?
In Mauk vind ik op dit moment een fantastische partner die mijn persoonlijke realisatie van waarheid kan plaatsen in alle ontdekkingen die door mensen gedaan zijn in de Evolutie van Bewustzijn. Zijn eruditie en onderscheidingsvermogen op dit vlak opent voor mij de wereld naar een wijsheid die geschreven is,  die ik zonder hem nooit zou kunnen betreden.

Wie is Chahat voor Mauk?
Chahat is voor mij de belichaming van gezond verstand op het hoogste niveau. In haar zie ik de mogelijkheid een mens te zijn die leeft in het thuis dat hij zelf is. Zij heeft moed, leeft voorbij compromissen en laat mij zien dat het mysterie van het leven een grootsheid in zich heeft. Daarmee houdt zij, vanuit haar Unieke Zelf, deze ook soms oncomfortabele plek.  Dat is voor mij en voor vele anderen van onschatbare waarde.

World Spirituality Teachers of Unique Self
Chahat en Mauk zijn beiden door Marc Gafni erkend als Wereld Spiritualiteit-Teachers van het Unieke Zelf.
‘Wij hebben deze erkenning dankbaar aanvaard.  Wij kunnen de Unieke Zelf  teaching overdragen, dank zij 25 jaar werken met onze leraar Ted Wilson en de transmissie van het Unieke Zelf door Marc Gafni.’

Wie is Marc voor Chahat?
In Marc Gafni vindt Chahat een meer dan inspirerende bron om haar werk mee verder te ontwikkelen en te verdiepen. ‘Bij de combinatie van Marcs’ briljante geest en zijn grote hart voel ik me uitermate thuis!’

Wie is Marc voor Mauk?
Marc Gafni is voor mij een inspirerende filosoof, godsdienstwetenschapper en teacher. Vooral omdat hij serieus werkt maakt van ‘liefde’ als de drijvende kracht in de evolutie. Het Unieke Zelf is daarbij het bewustzijnsniveau dat hij zelf representeert, door de manier waarop hij aanwezig is als teacher en collega.

Center for World Spirituality
Marc Gafni heeft samen met onder andere Ken Wilber het Center for World Spirituality opgericht. Voor veel mensen hebben spirituele tradities en religies hun kracht verloren. Toch is er een enorme honger naar verdieping en zingeving. Vroeger vervulden de spirituele tradities daarin een belangrijke functie. Het Center for World Spirituality is een denktank, die de waarde van verschillende tradities en religies voor de postmoderne mens en cultuur onderzoekt en beschrijft. Zij ondersteunt dit door publicaties en het organiseren van bijeenkomsten alsook in het creëren van ‘communities’.