Visie

PL_Zegels_groot_los6Jezelf Integraal ontwikkelen, betekent dat je je  ontwikkelt op ontwikkelingslijnen in ‘body’, ‘mind’ en ‘spirit’
In de Trainingen van Venwoude Levensschool werken je aan de bewustwording van je ontwikkeling op alle belangrijke domeinen van jezelf als menselijk wezen; fysiek, emotioneel, mentaal en transmentaal.

Zie voor een volledig overzicht van Integraal kader >>

Er zijn 11 ontwikkelingslijnen die puur met je mens-zijn te maken hebben.
Waar sta jij op je ontwikkelingslijnen? Doe de test >>

ontwikkel_lijnen

Waneer begin je
Je begin meestal met ‘bewuste ontwikkeling’ als je het niveau van ‘bewust onbekwaam’ bereikt. Als je ontdekt dat je goede intenties ontoereikend zijn, ontstaat er een nieuwe situatie. Je beseft dat je huidige kennis en vaardigheden je niet meer verder helpen. Heb je de moed dat te erkennen, dan ben je ‘bewust onbekwaam’ geworden. Vanuit een conventioneel oogpunt heb je gefaald. Voor je persoonlijke en spirituele ontwikkeling is dit echter goud. Je kunt nu voorbij je conditionering; voorbij schuld, schaamte, moeten of niet mogen.

Synchrone aanpak
Onderzoek wijst uit dat je er bij gebaat bent de belangrijkste ontwikkelingslijnen tegelijkertijd en bewust in beweging te brengen. Door je op verschillende lijnen naar hogere niveaus te ontwikkelen kun je de complexiteit van onze postmoderne situatie beter hanteren. Niet door trucjes en weetjes, maar door een intuïtief verworven kennen over hoe je leven in samenhang met je omgeving werkt.

Innerlijke ontwikkeling brengt evenwicht
Overmatige mentale ontwikkeling brengt extremen voort die elkaar tegenwerken. Opkomende emoties en impulsieve handelingen staan naast mentale overcontrole en rigiditeit. Soms worden mensen voorzichtiger, of gaan juist onbedachtzaam op avontuur. Je raakt verder van huis. Onderzoek heeft uitgewezen dat Innerlijke intuïtie en bewustzijn op de verschillende ontwikkelingslijnen tot integratie en evenwicht leidt. Er ontstaat synergie tussen verschillende ontwikkelingslijnen.