Meer over Mauk

Mauk Pieper begeleid individuen, teams, geeft trainingen, schrijft en geeft leiding aan de Levensschool Venwoude en aan de Venwoude Sangha.
Hij is opgeleid tot therapeut, trainer en coach en is de architect van het Integraal trainingscurriculum van de Venwoude Levensschool. Hij is een integraal denker en laat zich met name inspireren door de integrale denkers Ken Wilber, Terry Patten en de evolutionaire mysticys Sri Aurobindo.

Hij ontwikkelde het begrip ‘Tweede schok van de mensheid’ waarmee hij aangeeft dat de huidige crisis van de mensheid vooral een crisis van het bewustzijn van de moderne en postmoderne mens is. Deze schok heeft de potentie in zich om ons naar een volgend bewustzijnsniveau te brengen, zoals dat eerder in de collectieve ontwikkeling van de mens gebeurd is. We gaan van traditioneel, naar modern, naar postmodern en nu naar de fase daarna.

Biografie

Mauk Pieper werd geboren in Harderwijk en groeide op in een academisch gevormd gezin. Zijn schooltijd bracht hij door in Harderwijk, Senegal en Ede. Hij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Op zijn 25e raakte hij in een crisis die hem op het pad van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling bracht. Hij is opgeleid in de Unitieve Psychotherapie en maakte in 1993 kennis met Venwoude. Daar maakte hij een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling door. Deze stelt hem in staat zich diepgaand met mensen te verbinden. Zijn spirituele pad werd gevoed werd door een keur aan leraren die Venwoude door de jaren heen hebben bezocht en er hebben les gegeven: Isaac Shapiro, Miranda Macherson, JunPo Roshi, Terry Patten en vele anderen.

Venwoude Levensschool

Hij werd trainer en coach bij het Instituut Emotioneel Lichaamswerk. Sinds 2015 is de naam veranderd in Levensschool Venwoude. Mauk is verantwoordelijk voor het curriculum waarin alle programma’s vanuit de integrale zienswijze zijn opgebouwd geïnspireerd op ‘Integral Life Practice’. Hij ontwikkelde het Centaurproces, een intensief traject voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. In termen van het integrale denken, leidt de Centaur op naar het niveau van ‘Visoenlogica’. Op dat niveau van bewustzijn en gewaar worden zijn mensen in staat de ontvouwing van zichzelf en de visie voor hun leven na te trekken.
Ook ontwikkelde hij de Opleiding Integraal Leiderschap, waarin mensen leren op een bewuste manier verschillende ontwikkelingslijnen in ontwikkeling te brengen. Namelijk die betreffende cognitie, emoties, relaties, waarden, ethiek, het bewustzijn an sich en het transmentale domein, waardoor ook spirituele intelligentie kan groeien. Dat biedt de studenten de mogelijkheid een kwaliteit van persoonlijk leiderschap te verwerven wat van toegevoegde waarde is op alle domeinen van hun leven. Deze opleiding is met name aan te raden voor mensen die met mensen werken.

Centrum Venwoude

Mauk Pieper is sinds 1993 onderdeel van de gemeenschap van Venwoude. Sinds 2008 is hij deel van het Bestuur van de Stichting SOIL dat verantwoordelijk is voor Centrum Venwoude als bezinningscentrum waar intensieve residentieel programma’s gegeven worden, alsook trainingen en retraites.

Venwoude Sangha

Hij geeft samen met Marijke heetveld, Pauline Botden en Marion van Overveld leiding aan de Venwoude Sangha. Hij geeft een of meerdere malen per week een dagOpening in de Piramide van Venwoude waar mensen met hun levensvragen terecht kunnen. Deze dagOpeningen, en de dagOpeningen van de andere leden van het collectief leiderschap, worden uitgewerkt en opgestuurd als je je daarvoor opgegeven hebt. Ze worden ook bekend gemaakt via de Venwoude facebookpagina.
De Venwoude Sangha organiseert ook Sangha-avonden voor leden en introducees en Retraites. Ook geeft Mauk mensen intensieve levensbegeleiding in de context van Integraal Leven, een intensief residentieel programma op Centrum Venwoude.

De Tweede Schok van de Mensheid

Mauk Pieper ontwikkelde de term De Tweede Schok van de Mensheid’ in zijn boek ‘Humanity’s Second Shock and Your Unique Self’.
De term ‘Tweede Schok’ is gerelateerd aan de term ‘Eerste schok van de mensheid’, door Ken Wilber aangeduid als ‘Future Shock’. De ‘Eerste Schok’ betreft het moment waarop in een individu of in de vroege geschiedenis van de mensheid, voor het eerst de concepten ‘tijd’ , ‘ruimte’ en ‘toekomst’ tot het bewustzijn doordringen. Dat geeft voor het eerst de mogelijkheid om te kunnen veronderstellen dat het leven en overleven niet vanzelfsprekend is. Dat leidt zowel in ieder individu als in de ontwikkeling van de mensheid tot een overlevingsstrategie om de toekomst veilig te stellen.
De ‘Tweede Schok van de Mensheid’ speelt zich af in de 20e en 21e eeuw, waarin het besef zich opdringt dat alle overlevingsstrategieën die de mensheid heeft ingezet , gefaald hebben zodat ons leven op aarde in gevaar is. De vraag die Pieper vooral bezig houdt, is of de bewustzijnssprong en de transformatie die de mensheid na de eerste schok doormaakte, welke leidde tot onze moderne wereld, zich herhaalt in voor de volgende fase van de evolutie van de mensheid. Deze transformatie zal onze duurzaamheid moeten garanderen, op straffe van de ondergang van de menselijke soort en vele andere soorten op aarde. Zie ook Video >