Mauk Pieper begeleid individuen, teams, geeft trainingen, schrijft en geeft leiding aan de Levensschool Venwoude en aan de Venwoude Sangha.
Hij is opgeleid tot therapeut, trainer en coach en is de architect van het Integraal trainingscurriculum van de Venwoude Levensschool. Hij is een integraal denker en laat zich met name inspireren door de integrale denkers Ken Wilber, Terry Patten en de evolutionaire mysticys Sri Aurobindo.

Hij ontwikkelde het begrip ‘Tweede schok van de mensheid’ waarmee hij aangeeft dat de huidige crisis van de mensheid vooral een crisis van het bewustzijn van de moderne en postmoderne mens is. Deze schok heeft de potentie in zich om ons naar een volgend bewustzijnsniveau te brengen, zoals dat eerder in de collectieve ontwikkeling van de mens gebeurd is. We gaan van traditioneel, naar modern, naar postmodern en nu naar de fase daarna.

Biografie

Mauk Pieper werd geboren in Harderwijk en groeide op in een academisch gevormd gezin. Zijn schooltijd bracht hij door in Harderwijk, Senegal en Ede. Hij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Op zijn 25e raakte hij in een crisis die hem op het pad van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Hij maakte een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling door. Deze stelt hem in staat zich diepgaand met mensen te verbinden. Zijn spirituele pad werd gevoed werd door een keur aan leraren: Isaac Shapiro, Miranda Macherson, JunPo Roshi, Terry Patten en vele anderen. Maar ook door denkers al Ken Wilber en Sri Aurobindo en de werken van H.A Almaas.

Venwoude Levensschool

Hij werd trainer en coach bij de School voor Body & Soul. Sinds 2015 is de naam veranderd in Levensschool. Mauk is verantwoordelijk voor het curriculum waarin alle programma’s vanuit de integrale zienswijze zijn opgebouwd geïnspireerd op ‘Integral Life Practice’. Hij ontwikkelde het Centaurproces, een intensief traject voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. In termen van het integrale denken, leidt de Centaur op naar het niveau van ‘Visoenlogica’. Op dat niveau van bewustzijn en gewaar worden zijn mensen in staat de ontvouwing van zichzelf en de visie voor hun leven na te trekken.
Ook ontwikkelde hij de Opleiding Integraal Leiderschap, waarin mensen leren op een bewuste manier verschillende ontwikkelingslijnen in ontwikkeling te brengen. Namelijk die betreffende cognitie, emoties, relaties, waarden, ethiek, het bewustzijn an sich en het transmentale domein, waardoor ook spirituele intelligentie kan groeien. Dat biedt de studenten de mogelijkheid een kwaliteit van persoonlijk leiderschap te verwerven wat van toegevoegde waarde is op alle domeinen van hun leven. Deze opleiding is met name aan te raden voor mensen die met mensen werken.

De Tweede Schok van de Mensheid

Mauk Pieper ontwikkelde de term De Tweede Schok van de Mensheid’ in zijn boek ‘Humanity’s Second Shock and Your Unique Self’.
De term ‘Tweede Schok’ is gerelateerd aan de term ‘Eerste schok van de mensheid’, door Ken Wilber aangeduid als ‘Future Shock’. De ‘Eerste Schok’ betreft het moment waarop in een individu of in de vroege geschiedenis van de mensheid, voor het eerst de concepten ‘tijd’ , ‘ruimte’ en ‘toekomst’ tot het bewustzijn doordringen. Dat geeft voor het eerst de mogelijkheid om te kunnen veronderstellen dat het leven en overleven niet vanzelfsprekend is. Dat leidt zowel in ieder individu als in de ontwikkeling van de mensheid tot een overlevingsstrategie om de toekomst veilig te stellen.
De ‘Tweede Schok van de Mensheid’ speelt zich af in de 20e en 21e eeuw, waarin het besef zich opdringt dat alle overlevingsstrategieën die de mensheid heeft ingezet , gefaald hebben zodat ons leven op aarde in gevaar is. De vraag die Pieper vooral bezig houdt, is of de bewustzijnssprong en de transformatie die de mensheid na de eerste schok doormaakte, welke leidde tot onze moderne wereld, zich herhaalt in voor de volgende fase van de evolutie van de mensheid. Deze transformatie zal onze duurzaamheid moeten garanderen, op straffe van de ondergang van de menselijke soort en vele andere soorten op aarde. Zie ook Video >