Mauk heeft ruim 25 jaar ervaring in het werken met mensen. Hij heeft een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling achter de rug welke hem in staat stelt zich diepgaand met mensen te verbinden.

Mauk Pieper begeleidt mensen individueel, in teams en geeft trainingen opleidingen.

Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen en is opgeleid als psychotherapeut, trainer en coach en is gespecialiseerd in Integraal Leiderschap.

Hij is mede oprichter van de Omega Levensschool, is de architect van het Trainingscurriculum en geeft leiding aan Omega Levensschool.

Hij is een integraal denker en laat zich inspireren door de integrale denkers als Ken Wilber, Terry Patten en de evolutionaire mysticus Sri Aurobindo.

Hij is auteur op het gebied van Integraal Leiderschap. Hij publiceerde ‘Humanity’s Second Shock and your Unique Self’, meerdere boeken op het gebied van bewuste ontwikkeling en publiceert op zijn Blog.

Mauk ontwikkelde de term ‘Tweede schok van de mensheid’ in zijn boek ‘Humanity’s Second Shock and Your Unique Self’. De term is gerelateerd aan de term ‘Eerste schok van de mensheid’, door Ken Wilber aangeduid als ‘Future Shock’. Dat betreft het moment waarop in een individu of in een cultuur voor het eerst de concepten ‘tijd’ , ‘ruimte’ en ‘toekomst’ tot het bewustzijn doordringen. Daarmee houdt het leven op vanzelfsprekend te zijn. Dat leidt in ieder individu en in de ontwikkeling van de mensheid tot een overlevingsstrategie om de toekomst veilig te stellen.

De ‘Tweede schok van de mensheid’ is op individueel niveau een crisis. Op cultureel niveau speelt deze zich af in de 20e en 21e eeuw, waarin het besef zich opdringt dat alle overlevingsstrategieën die de mensheid heeft ingezet, gefaald hebben om ons overleven veilig te stellen.

De vraag die Mauk bezig houdt, is of de bewustzijnssprong die de mensheid na de eerste schok doormaakte, welke leidde tot onze moderne wereld, zich herhaalt in voor de volgende fase van de evolutie van de mensheid. En zo ja, of deze transformatie ons een duurzaam bestaan kan geven.