De Centaur

Integraal Leiderschap Intensief

PL_groot_tekst_centaurDe Centaur is een lang traject Integraal Leiderschap waarin een diepe heling en transformatie plaatsvindt. Integraal betekent dat het zowel je persoonlijke als je spirituele ontwikkeling omvat. Integraal Leiderschap is evolutionair, omdat het ten dienste staat van de verdere ontwikkeling en evolutie van jezelf, de ander en de wereld om je heen. Leiderschap vanuit een visie die voortgekomen is uit je innerlijke bron. Een onderzoek om tot je grootsheid door te dringen, en deze als je naakte waarheid te onderkennen. Geen prestatie leveren, maar inzien waarvoor je geboren bent en ernaar leven.

Het symbool van de Centaur
Dit symbool geeft zo mooi aan wat het onderwerp van deze training is. De Centaur, aan de bovenkant een mens, aan de onderkant een paard, staat voor leiderschap vanuit helderheid en compassie. Het hogere, je menselijke geest, aangestuurd door een hart vol betrokkenheid krijgt de regie over de onstuimige krachten der natuur, je vitale levensenergie en emoties. Deze zijn dan geen hindernis meer, maar een bron om dieper tot de krachten van het leven door te dringen en deze te kunnen benutten.

De metafoor  van de Centaur
Deze metafoor stamt uit de Griekse Mythologie en betreft hier de kwaliteiten van Centaur Chiron. Het postmoderne leiderschap is een update van dit Griekse leiderschapsideaal.

– De Centaur is het symbool uit de Griekse oudheid dat staat voor leiderschap.
– Evolutionair Leiderschap is de update van dit Griekse leiderschapsideaal.
– Het Integrale denken bevat de methodes van onderzoek en oefening.
– Je Unieke Zelf is het ‘Zelf’ dat dit niveau kan leven.

VIDEO: Testimonials Centaur Slotdag 

Geïnteresseerd? Kom naar de Slotdag van Centaur 26 >

Info-avonden Centaur 27 Start januari 2019 >

Integrale werkwijze
Alle facetten van je wezen worden geadresseerd:
Integraal werken omvat ‘Body, Mind & Soul’.
Daartoe vindt lichaamswerk, emotiewerk, relatiewerk, meditatie, werken aan je overtuigingen en visiewerk plaats.

Boek
Als je de Centaur gaat doen ontvang je het boekje over het Centaurproces.
Schermafdruk 2016-04-05 12.49.07

Zie voor meer informatie en om te boeken www.venwoudelevensschool.nl

Boek bestellen >>

Alex Merck over de Centaur
‘Zelf heb ik De Centaur ervaren als een doorbraak. Met De Centaur is het pas duidelijk geworden hoe, en van waaruit ik mijn leven vorm gaf. En daarnaast is het duidelijk geworden vanuit welke motivatie ik mijn leven wil leven. Ik heb dat als confronterend en bevrijdend ervaren. Ik voel nog steeds de grote dankbaarheid voor het team wat mij daarin ondersteund heeft. En in het bijzonder mijn coach, Lies.Vanuit die dankbaarheid wil ik geven, wat mij ook gegeven is. Daarnaast wil ik graag bezig blijven met coachen. Ik merk dat ik daarbij sterk het gevoel heb een bijdrage te geven aan iets groters. En daar gaat het mij om.’ 
Alex Merck
studeerde als coach bij Opleiding Venwoude Levensschool en is coach in De Centaur.

Video over mauk de Centaur >>
Video Intro Centaur