Vraag over het ego aan de leraar

Disciple:
‘Mother, why doesn’t the blow come all at once?’
Mother Mirra:
‘Because that would kill you.
For if the blow is strong enough to cure you, it would simply crush you, it would reduce you to pulp.’ *

‘Leven’ doe je in een onvoorspelbare rivier

Dit feit blijft soms lang voor ons verborgen. Mensen leven nu eenmaal het liefste in een voorspelbare wereld. Maar soms zijn er momenten die zo indrukwekkend zijn en zo strijdig met onze verwachtingen dat we open gebroken worden.
Dat kunnen zowel gelukzalige als pijnlijke momenten zijn. In vele spirituele tradities wordt dit ‘open breken’ van het ego met allerlei methodes bevordert omdat het ons kan doen ontwaken. Maar de meeste mensen proberen de rimpels van het bestaan weer snel dicht te plamuren met wat ze weten uit het verleden.

Wat is een ‘ervaring’ eigenlijk?

Zowel in de psychologie als in bepaalde spirituele tradities is het bekend, dat een gebeurtenis in ons leven, zowel tot regressie als tot transformatie naar een hoger niveau kan leiden. Tot ‘meer slapen’ of tot ‘ontwaken’.
Vanuit een Integrale perspectief op het begrip ‘ervaring’, heeft deze altijd twee componenten: Een ‘staat van zijn’, zoals boos, verdrietig, gelukzalig, open, afgesloten enz. enz. en een perspectief waarmee deze staat van zijn ingekleurd is of geïnterpreteerd wordt. Vaak gebeurt de inkleuring onbewust en automatisch en maakt zo van meet af aan onderdeel uit van de ervaring. De automatische inkleuring gaat ook automatisch door na de gebeurtenis. Maar je kunt ook leren om bewust perspectief te nemen op een staat van zijn. Maar dat vergt een getrainde geest door meditatie, contemplatie en perspectief leren nemen op verschillende niveaus.

3 niveau’s van perspectief nemen

Er zijn grofweg gesproken 3 manieren waarop perspectief genomen kan worden op een staat van zijn. Laten we een situatie nemen: Je krijgt te horen dat je ernstig ziek bent.

1. Je reageert er op door er meteen het ergste van te denken, raakt in paniek en reageert op een instinctieve manier. Je ben even helemaal gefixeerd op het fysieke overleven. Je reageert dat je hebt. Dat bepaalt dan wat de ervaring voor je wordt. Het kan zelfs zijn dat dit het niveau wordt waarop je gaat leven. Dan ben je geregresseerd naar het niveau van fysiek overleven en raakt wellicht emotionele banden en de kijk op het grotere verband van je leven kwijt.

2. Je reageert er ‘adequaat’ op. Je kijkt wat er precies aan de hand is en geeft er de passende zorg en aandacht aan. Je reageert zoals je ook andere problemen zou reageren. De ervaring wordt dan opgenomen op het niveau waarop je tot dan toe wist te leven.

3. De schok opent je voor een hoger niveau van perspectief nemen. Je komt tot existentiële vragen over je leven. Wat betekent mijn leven nu (nog)? Wat is het belangrijkste? Waar besteed ik mijn tijd aan? Kortom je houdt op je leven voor vanzelfsprekend aan te nemen en komt tot vragen en contemplatieve antwoorden over de diepere betekenis van je leven.

“JA’ of ‘NEEN”

Principieel verschilt de boodschap ‘je bent ziek’ niet van een kleinere rimpel in je bestaan. Maar vanuit onze wens het leven te controleren, hebben we de voorkeur voor hanteerbare rimpels. Dan vermijding we het leven en zijn in gevecht met wat komt en gaat; een leven dat door mentale identificatie afgescheiden is van het bestaan. Niet alleen bij vervelende, maar ook bij potentieel gelukzalige momenten. En aangezien we zelf onderdeel van het bestaan zijn, hebben we onszelf daarmee ook in tweeën gedeeld. En dat uit zich dan vaak weer in lichamelijke kwalen.
Maar is er een verlangen om te ‘ontwaken’ en ‘wakker te worden’ in wat het leven als innerlijke ervaring voor ons kan betekenen, dan is ‘JA’ zeggen tegen alle rimpels de beste houding.

Bewuste evolutie van jezelf

Je kunt in een krapte schieten en je afscheiden van het geheel dat leven heet, of je kunt vanuit bewustzijn licht laten schijnen op wat er gaande is. Bewustzijn is de connectie met het geheel en heeft geen voorkeur. Waar het op schijn begint zijn aard en essentie aan je te tonen. Dat wat nog onbewust en inert in je is kan wakker worden en een bewust onderdeel van je eigen evolutie worden.
Niet ingewikkeld om te begrijpen, maar voor een Westerse ‘mind’ die is grootgebracht met het ideaal van Individualisme en een ‘afgescheiden zelf’, moeilijk te leven.

Uitnodiging

Waar ik je toe uitnodig is tot een benadering die voor de Westerse mens geschikte is. Een ‘Yoga’ van zelfonderzoek en oefening opdat je je individualiteit vanuit verbinding met het geheel kunt leren leven.

* Basis of Yoga. Mothers Talks p. 16.

2 Comments

  1. RD juli 16, 2013 at 10:42 pm - Reply

    mooi stukje Mauk,
    toch wil ik ook opmerken dat the Devine ons geen hapklare stukjes geeft maar dat wij hapklare stukjes tot ons nemen, groot genoeg om te kunnen handelen, ons bewust van te kunnen worden afhankelijk van in hoeverre we daar open voor staan en we al ‘opengescheurd’ zijn. Vanuit heelheid bekeken: The blow does come all at once, want the Devine is heelheid! (en rimpelloos) en wij zijn altijd een met the Devine. Maar we ervaren het niet zo. Bewuster worden en ‘openscheuren’ kan soms een schokkende en pijnlijke ervaring zijn. Maar waarom zou dat nou zijn? En ik ken ook wel de ervaring van een ‘zoete’ pijn, omdat je ondanks pijn ook intuïtief voelt dat je bijna stuit op een pareltje, al kun je er nog net niet bij. Wat doe je dan? Ik probeer er dan bij-te- blijven, bewust, het is voor mij dan een wankel evenwicht/een mix tussen overgave en in gevecht zijn.

  2. Bobbie Glass juli 24, 2013 at 11:03 am - Reply

    “”Mensen hunkeren naar antwoorden en gaan dan op zoek naar het antwoord, terwijl de essentie van het leven misschien wel is dat je dat antwoord zelf moet geven. Dus, je wordt geboren met het verlangen naar een zinvol leven. Je kunt dan twee dingen doen; je kunt op zoek gaan naar een gegeven antwoord, alsof het ergens al te vinden is, maar je kunt er ook van uit gaan dat je zelf, als medeschepper van de werkelijkheid, die zin aan het leven kunt verlenen in je levensantwoord. Mensen hunkeren ernaar dat iemand anders hen vertelt wat de zin van het leven is en ook daarmee ontsnap je aan je aan je eigen zijn.

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.