‘Ik wil niet denken’

Ik wil niet denken maar voelen! Dat hoor ik vaak. Soms hoor ik van mensen dat het maar beter is om geen ideeën te hebben. Vooral in ‘spirituele’ kringen kan het populair zijn om te beweren dat het beter is om niet te denken en vooral te gaan voelen.

Niet weten

Ook staat vaak het ‘niet te weten’ in hoog aanzien. Hoewel dit een belangrijke fase in je bewuste ontwikkelingsproces kan zijn, is het zonde om het daarbij te laten. Verder wordt vaak vergeten dat het idee, om geen idee te hebben, wel degelijk een gedachte en ook een visie is. Hoe zit dit?

De kwelling van het mentale afgescheiden zelf

Het is op zichzelf heel begrijpelijk dat mensen van hun denken af willen. Vanuit integraal perspectief betekent dat echter dat ze zich vooral identificeren met hun afgescheiden mentale zelf; louter met dualistische mentale processen. In deze processen wordt alles geduid in termen van -oorzaak/gevolg-, -als/dan-, – als niet/dan/tenzij/onder voorwaarden dat, maar dan moet wel-  etc. etc. etc. Deze werking van de mentale dualistische geest kan erg nuttig zijn, maar niet als het over de kwaliteit van ons mens-zijn gaat.

Je bestaat als lichaam en als geestelijk wezen

Een mens, maar ook elk ander wezen en de bomen en planten zijn verbonden met het leven op aarde. En ze zijn zelf ook een stukje van dat leven. Ik kan met mijn ‘afgescheiden wil’ van alles bedenken over wat ik zou moeten kunnen of doen. Maar als mijn lichaam, mijn hart en ziel en ook mijn dromen niet samenwerken gaat het niet gebeuren. Dan lijkt het soms wel of er een gevecht tussen verschillende krachten in ons plaats vindt. En dat gevecht drukt zich ook uit in onze denken. Dan kun je gaan denken dat je maar beter niet kunt denken. Maar eigenlijk gaat het er om dat we in contact komen met ons hele wezen en hoe dat verbonden is met de omgeving. En daar horen zowel onze gevoelens als onze gedachtes bij.

Integrale ontwikkeling

Integrale ontwikkeling gaat er over dat we ons lichaam leren verstaan via de gevoelens van honger, dorst vermoeidheid, spanning etc. Maar ook dat we onze gevoelswaarden leren verstaan. Woede, verdriet, walging, blijdschap en alle andere gevoelens hebben een functie en bevatten informatie over ons lichaam, maar ook over onze relaties en vele andere zaken. En zo kunnen we ook ons denken en ons voorstellingsvermogen leren verstaan. We kunnen het zelfs bewust leren gebruiken in dienst van de roep van onze ziel ten behoeve van …….

Bewust leren dromen om de profeet van je eigen leven te worden

Ons voorstellingsvermogen heeft ons voortgestuwd van steppebewoner tot postmoderne wereldburger. Visie werkte prima. Het heeft er voor gezorgd dat we in een vliegtuig kunnen stappen. Dat was echter het resultaat van afgescheiden dromen, ten behoeve van ons overleven en ons comfort. Dat was het project ‘mens’. Maar we zijn nu aangekomen op het bewustzijnsniveau waarop we bewust ‘aardling’ kunnen worden. En wat zou ‘bewust leren dromen’ op dat niveau, in verbondenheid met alle dimensies van ons mens-zijn en het geheel waarin we leven, kunnen betekenen? Voor ons eigen leven, dat van onze relaties en de wereld om ons heen en zelfs voor de wereld als geheel. Als dromen ten behoeve van ‘de mens’ ons hier gebracht heeft, wat kan bewust dromen vanuit liefde ons dan brengen? En dat begint bij mijzelf, nu en hier! Doe mee en ontdek de visie van je hart en wordt de profeet van je leven op basis van Bewuste Integrale Ontwikkeling van ‘Body, Mind en Spirit’ ten behoeve van jezelf, de ander en het grotere geheel.

Zie voor Bewust leren dromen en visiewerk de Centaur >>
Video: Mauk over de Centaur >>
Zie ook blogpost over Bewuste Intuïtie >>
Zie voor Integrale Ontwikkeling >>

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.