Integraal Denken

Ken Wilber grondlegger Integrale denken

schermafdruk-2016-11-17-13-02-13Evolutionaire Mystiek

Ken inspireert mij al 30 jaar, als grondlegger van het Integrale denken in onze tijd. Hij heeft zijn leven geweid aan een de meest adequate meta-kaart van de werkelijkheid die ik ken. Hij geeft de samenhang weer tussen de 4 domeinen van de realiteit: de subjectieve wereld, de objectieve wereld, de enkelvoudige en de meervoudige wereld. (Zie ook Integraal Kwadrant) Kortom hij geeft aan hoe we naar ons zelf, afzonderlijke dingen in tijd en ruimte, onze cultuur en collectiviteiten in tijd en ruimte kunnen kijken. (meer…)

By |juni 3rd, 2015|Categories: Bronnen, Integraal Denken|0 Comments

De 5 elementen van Integraal Denken

AQAL chart 9VIDEO: Aqual

AQUAL betekent ‘All quadrants, all levels, all lines,  all states, all types.
Toit voor 30 jaar geleden, vertegenwoordigden mensen een bepaalde richting. deze richtingen streden met elkaar om de voorrang. Bij Integraal denken gaat het er om dat alle benaderingen ‘waar’ zijn, maar tegelijkertijd ‘partieel waar’. Integraal betekent dat deze partieel waarheden binnen een overkoepelende context (het kwadrant) gebruikt en geïntegreerd kunnen worden voor alle levensgebieden, vakterreinen en projecten. (meer…)

By |oktober 31st, 2014|Categories: Integraal Denken, Video|0 Comments

Ethiek is weer een must!?

3191179Is ethiek een niveau of een ontwikkelingslijn

Laatst wilde iemand niet dat ik het woord ethiek gebruikte. Het klinkt ook zo streng betoogde zij. Daar deden we vroeger aan, maar nu toch niet meer, zo vond zij. Zij zag ‘ethiek’ niet als een ontwikkelingslijn waar ieder mens doorheen gaat, maar als een achterhaald niveau. Een niveau waarop van (sociale) dwang en vrijheidsbeperking sprake is. Hoe verhoud jij je tot ethiek?

(meer…)

By |september 25th, 2014|Categories: Ethiek van je Hart, Integraal Denken|0 Comments

Video Humanity’s Second Shock and Your Unique Self

Humanity´s second shock and the unique selfVIDEO: ‘Humanity’s Second Shock and Your Unique Self’

Videopresentatie van de boekpresentatie gehouden in de Piramide van Centrum Venwoude te Lage Vuursche.
Mauk Pieper spreekt over de grote lijn van het boek. Wat is de eerste schok van de mensheid en wat is die in jou? En wat is de tweede schok, een schok waar we nu in zitten?
(meer…)

By |juni 24th, 2014|Categories: Integraal Denken, Integraal Leiderschap, Video|0 Comments

De tweede schok en het Moderne zelf

De tweede schok

Als mensensoort dringen we ons aan de aarde op. Wij hebben onszelf centraal gesteld: onze afgescheiden wereld zal overleven, desnoods ten koste van de rest (en uiteindelijk onszelf). De tweede schok van de mensheid is precies het moment waarop deze situatie werkelijk integraal, in lichaam hart en ziel, bij ons binnen dringt: we gaan dood als we zo door gaan. (meer…)

By |mei 21st, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|0 Comments

De tweede schok van de mensheid

De evolutie van het bewustzijn in het individu

Elk individu leert zich te verweren tegen pijnlijke ervaringen. Het begint met een onbewuste automatische reactie in de eerste pijnlijke en schokkende momenten in zijn jonge bestaan. Dit is geen individueel verschijnsel, het is een onderdeel van de groei zoals we die allemaal meemaken. Maar er gebeurt meer … (meer…)

By |april 10th, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|8 Comments

De eerste schok van de mensheid

De eerste schok van de mensheid: ‘Future Shock’

Niet alleen individuele mensen gaan door bepaalde intense ervaringen en overgangen heen, maar ook de mensheid als geheel. En ook de mensheid als geheel reageert op een bepaalde manier op zulke momenten. En de mensheid als geheel had ook een ‘eerste schok’. De Integrale evolutionaire denker Ken Wilber noemt deze eerste schok in één van zijn eerste werken over de evolutie van het bewustzijn ‘Future Shock.’  En hij noemt dit de belangrijkste waterscheiding in de ontwikkeling van de mensheid.
(meer…)

By |maart 12th, 2014|Categories: De Schokken van het Bestaan, Integraal Denken|1 Comment

Vision Statement vanuit Integraal Oogpunt

Integraal KwadrantIntegrating heritage

From our standpoint in the second decade of the twenty-first century, Europe appears at a crossroads. The “old world,” is the source of many traditions and the ground of a lot of scientific approaches, famous and influential philosophers and religious movements. What does this mean in the context of an Integral view that has the potential to integrate different domains of reality, and the ways they can be approached, on a higher level. (meer…)

By |april 23rd, 2013|Categories: Integraal Denken, Integrale Politiek|2 Comments

Alles heeft nut? O ja? En wat dan?

Een cultuur van gebruiksartikelen

We leven in een cultuur die sterk gebaseerd is op pragmatiek, utilitarisme, functionaliteit, efficiency en doelmatigheid. In zekere zin is dit de ondergang van ethiek en duurzaamheid, want niets heeft dan meer waarde op zichzelf. (meer…)

By |juli 30th, 2012|Categories: Integraal Denken|0 Comments

Evolutionaire Mystiek?

Prémodern evolutionair denken

Het denken over ontwikkeling vanuit innerlijke waarneming heeft een langere geschiedenis dan we soms denken. Het is al te vinden in prémoderne tradities van Hindoeïsme en Chassidische meesters. Daar werden allerlei uitspraken gedaan over de ontwikkeling van de wereld en de mens, gebaseerd op eeuwenlang verzamelde ervaringsbewijzen en geestelijke verdieping. (meer…)

By |juli 30th, 2012|Categories: Integraal Denken, Niveaus van Bewustzijn|0 Comments

Titel

Ga naar de bovenkant