schermafdruk-2016-11-17-13-02-13Evolutionaire Mystiek

Ken inspireert mij al 30 jaar, als grondlegger van het Integrale denken in onze tijd. Hij heeft zijn leven geweid aan een de meest adequate meta-kaart van de werkelijkheid die ik ken. Hij geeft de samenhang weer tussen de 4 domeinen van de realiteit: de subjectieve wereld, de objectieve wereld, de enkelvoudige en de meervoudige wereld. (Zie ook Integraal Kwadrant) Kortom hij geeft aan hoe we naar ons zelf, afzonderlijke dingen in tijd en ruimte, onze cultuur en collectiviteiten in tijd en ruimte kunnen kijken.

Zoeken naar het meest waardevolle perspectief

Ook geeft hij aan welke perspectieven zinvol zijn en dat er vele zinvolle manieren van kijken zijn. Maar elk perspectief, elke manier van kijken en elke wetenschappelijke discipline of wereldbeeld, is slechts in staat een deel van de werkelijkheid te bevatten.
Ze zijn niet onwaar, maar partieel waar. Integraal betekent dat we alle perspectieven honoreren.
Daarbij gaat het om het opbouwen van een nieuwe cultuur waarin we telkens zoeken naar de meest waardevolle manieren van weten en kennen, die ons kunnen ondersteunen om gezonde ontwikkeling te bevorderen.

‘Global’ betekent potentieel integraal

Kennis is nu ‘Global’ geworden. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid kan de totale som van menselijke kennis, ervaring, wijsheid en reflecties van alle grote culturen, premodern, modern en postmodern door iedereen bestudeerd worden.
Wat zou het kunnen betekenen als we het meest waardevolle uit alle tradities en culturen nemen, betreffende de menselijke potentie, psychologische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, systemische evolutie en dat allemaal op tafel leggen? Het Integrale kader probeert daar toegang toe te verschaffen.

Ingewikkeld?

Is dat ingewikkeld. Op een bepaalde manier wel. Maar het resultaat blijkt ook verbazingwekkend simpel en elegant. De laatste decennia zijn er vele meeromvattende benaderingen van het menselijke potentieel ontstaan.
En als we de meest geavanceerde studies samenvoegen in een metakader van 5 dimensies, kan dat de de sleutel zijn om de deur te openen voor de evolutie van de mensheid ten behoeve van onszelf, alle andere soorten en de aarde als geheel.
Zie voor Integral Life Practice trainingen >>
Met de 5 factoren wordt bedoeld: Alle kwadranten, alle ontwikkelingslijnen, alle niveaus, alle staten van zijn en alle typen.
Zie verder PDF voor een korte uiteenzetten van de Integrale benadering >>>
Integral Institute Public Issues >>>
Integral World Net >>>

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.