Een bewuste integrale ontwikkeling levert het meeste op + Audio

Mensen die zowel hun capaciteiten ontwikkelen, als zich bezig houden met hun ‘kwaliteit van zijn’, maken de meeste kans op kwaliteit van leven. Mensen die met bewuste ontwikkeling bezig zijn hebben vaak een voorkeur voor één van beiden. En dat zit hun ontwikkeling in de weg. Hoe zit dat?

Je staat van zijn

Veel mensen richten zich vooral op de ‘staat van zijn’ waarin ze verkeren. Daarbij streven ze vaak naar een prettige ‘staat van zijn’. Onder ‘staten van zijn’ vallen – emotionele staten van zijn zoals boos, verdrietig, gefrustreerd, blij, vrolijk enzovoort, – fysieke staten van zijn, zoals moe, rustig, onrustig, uitgerust, hongerig, dorstig, vitaal, slap enzovoort. Er zijn ook staten van zijn van de geest. Onder de laatste vallen de natuurlijke staten van ‘waken’, ‘dromen’ en ‘slapen’. Daaronder vallen ook de ‘veranderde staten van zijn’ onder invloed van medicijnen, drank en drugs.

Je capaciteiten ontwikkelen

Je kunt echter ook bewust bezig zijn om je menselijke capaciteiten te ontwikkelen. Dat kan op meer dan honderd gebieden. Zeker als we daar alle sporten en vakgebieden bij rekenen. Er zijn echter een dozijn gebieden die puur met ons mens-zijn te maken hebben. Daar onder vallen de meer fysieke ontwikkelingsgebieden zoals fysieke en motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen. Maar het gaat ook over emotionele,  cognitieve, ethische, morele en behoefte-ontwikkeling. Als we ons op een bepaald terrein buiten deze basale menselijke ontwikkelingsgebieden begeven, maken we altijd gebruik van één of meerdere van deze basale ontwikkelingslijnen. Als we bijvoorbeeld tennis spelen, oefenen we onder andere onze fysieke en cognitieve vermogens. En als we ons ethisch besef slijpen  ontwikkelen gebruiken we ook onze cognitie.

Focussen op ‘goed voelen’

Mensen die vooral bezig zijn zich goed te voelen, kunnen vaak moeilijk de lastige gevoelens omarmen die langdurig oefenen en trainen van een bepaalde ontwikkelingslijn met zich mee brengt. Wellicht zijn het mensen die een bewuste ontwikkeling op het gebeid van ‘staten van zijn’ achter de rug hebben. Ze hebben daardoor wellicht een rustige en ruime geest, zijn vriendelijk en medemenselijk. Dat wordt echter vaak als het eindresultaat gezien. Er zijn mensen die de ene meditatieretraite na de andere doen, maar die verder weinig interesse hebben in het ontwikkelen van andere capaciteiten. Het gaat hen om het ‘zijn’ in het moment. Vaak komen ze stil te staan op een aantal ontwikkelingslijnen.

Focussen op groei en vooruitgang

Anderen zijn vooral bezig met ‘ergens beter in worden’ of ‘resultaat’, met kennis van zaken over hoe iets beter te maken. Dat betreft vaak ook henzelf. Zij proberen zichzelf te fixen. Dat kunnen mensen zijn die nog nooit kennis hebben gemaakt met de manier waarop ze hun staat van zijn in beheer kunnen krijgen. Ze kunnen voor de goede zaak gaan, maar kunnen onderhuids boos en gefrustreerd zijn. Laat staan dat ze in meditatieve ‘staten van zijn’ hebben ervaren dat er eenheid is, dat ze al heel en compleet zijn en dat er wat dat betreft niets aan hen verbeterd hoeft te worden.

Integrale ontwikkeling

Bij bewuste integrale ontwikkeling gaat het er om dat beide domeinen in het geding gebracht worden. Het wordt van grote waarde geacht dat je weet dat er eenheid is, dat je een essentie hebt die heel en compleet is, die onvervreemdbaar is, dat er vrede van geest en hart bestaat. En dat deze wetenschap je juist in een uitmuntende positie brengt om zowel je basale menselijke capaciteiten als je vermogens op bepaalde vakgebieden te ontwikkelen en in te zetten. Om je in te zetten voor de kwaliteit van menszijn die we op dit moment zo nodig hebben.

AUDIO-Teaching over dit thema op SoundCloud.

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.