Integraal Leiderschap Intensief

PL_groot_tekst_centaurDe Centaur is een lang traject Integraal Leiderschap waarin een diepe heling en transformatie plaatsvindt. Integraal betekent dat het zowel je persoonlijke als je spirituele ontwikkeling omvat. Integraal Leiderschap is evolutionair, omdat het ten dienste staat van de verdere ontwikkeling en evolutie van jezelf, de ander en de wereld om je heen. Leiderschap vanuit een visie die voortgekomen is uit je innerlijke bron. Een onderzoek om tot je grootsheid door te dringen, en deze als je naakte waarheid te onderkennen. Geen prestatie leveren, maar inzien waarvoor je geboren bent en ernaar leven.
Zie voor testimonials >

Het symbool van de Centaur

Het symbool van de Centaur geeft zo mooi aan wat het onderwerp van deze training is. De Centaur, aan de bovenkant een mens, aan de onderkant een paard, staat voor leiderschap vanuit helderheid en compassie. Het hogere, je menselijke geest, aangestuurd door een hart, vol betrokkenheid, krijgt de regie over de onstuimige krachten der natuur, je vitale levensenergie en emoties. Deze zijn dan geen hindernis meer, maar een bron om dieper tot de krachten van het leven door te dringen en deze te kunnen benutten. We gebruiken het begrip ‘Centaur’ als een metafoor. Deze stamt uit de Griekse Mythologie en betreft hier de kwaliteiten van Centaur Chiron. Integraal leiderschap is een update van dit Griekse leiderschapsideaal.

Belangrijkste begrippen

–  Het symbool van de Centaur is afkomstig uit de Griekse mythologie. en staat voor Integraal Leiderschap: Body, Mind & Spirit.
– Dit Leiderschap is evolutionair van karakter. Dat betekent dat het inherent betrokken is bij ontvouwing en ontwikkeling van zichzelf, de ander en de wereld.
– Integral Life Practice: Omvat onderzoek en oefening op alle dimensies van je wezen: Non-duaal en duaal. Het bevordert ontwaken en groeien, het faciliteert schaduwwerk en nodigt je uit je te geven.
– Het Unieke Zelf is een ontwikkelingsniveau van het ‘zelf’ die jou de lens verschaft waardoor je jezelf kent als ons onderdeel van het leven zelf. Je weet je er onderdeel van, je bent er de uitdrukking van en je weet dat je inherent betrokken bent in de ontvouwing van al het leven waarin je je betrokken weet.

VIDEO: Testimonials Centaur Slotdag 

[arve url=”https://player.vimeo.com/video/236127121″ /]

Info-avonden Centaur 28 >
Start januari 2019 >

Integrale werkwijze

Alle facetten van je wezen worden geadresseerd:
Integraal werken omvat ‘Body, Mind & Soul’.
Daartoe vindt lichaamswerk, emotiewerk, relatiewerk, meditatie, werken aan je overtuigingen en visiewerk plaats.

Boek

Als je de Centaur gaat doen ontvang je het boekje over het Centaurproces.
Schermafdruk 2016-04-05 12.49.07

Zie voor meer informatie en om te boeken www.venwoudelevensschool.nl

Boek bestellen >>

Alex Merck over de Centaur
‘Zelf heb ik De Centaur ervaren als een doorbraak. Met De Centaur is het pas duidelijk geworden hoe, en van waaruit ik mijn leven vorm gaf. En daarnaast is het duidelijk geworden vanuit welke motivatie ik mijn leven wil leven. Ik heb dat als confronterend en bevrijdend ervaren. Ik voel nog steeds de grote dankbaarheid voor het team wat mij daarin ondersteund heeft. En in het bijzonder mijn coach, Lies.Vanuit die dankbaarheid wil ik geven, wat mij ook gegeven is. Daarnaast wil ik graag bezig blijven met coachen. Ik merk dat ik daarbij sterk het gevoel heb een bijdrage te geven aan iets groters. En daar gaat het mij om.’ 
Alex Merck
studeerde als coach bij Opleiding Venwoude Levensschool en is coach in De Centaur.

Video over mauk de Centaur >>
Video Intro Centaur