Categoriearchief: Bronnen

Ken Wilber grondlegger Integrale denken

schermafdruk-2016-11-17-13-02-13Evolutionaire Mystiek

Ken inspireert mij al 30 jaar, als grondlegger van het Integrale denken in onze tijd. Hij heeft zijn leven geweid aan een de meest adequate meta-kaart van de werkelijkheid die ik ken. Hij geeft de samenhang weer tussen de 4 domeinen van de realiteit: de subjectieve wereld, de objectieve wereld, de enkelvoudige en de meervoudige wereld. (Zie ook Integraal Kwadrant) Kortom hij geeft aan hoe we naar ons zelf, afzonderlijke dingen in tijd en ruimte, onze cultuur en collectiviteiten in tijd en ruimte kunnen kijken. Lees verder Ken Wilber grondlegger Integrale denken

Paul de Blot over ‘JA’ of ‘NEE’ zeggen.

Paul deInspiratie evolutionaire mystiek

Prof. Dr. Paul de Blot is jarig! Hij inspireert mij omdat hij de wijsheid van 90 jaar leven, op allerlei manieren, onverminderd, dichtbij mensen brengt. Hij is voor mij daarin ook mysticus omdat hij zowel de objectieve buitenkant van het evolutionaire proces, als de subjectieve binnenkant van het evolutionaire proces verwoordt en aanreikt.
Lees verder Paul de Blot over ‘JA’ of ‘NEE’ zeggen.

Michael Dowd; de natuur als bron van wijsheid

tuesda205Inspiratie Evolutionaire Mystiek

Deze man inspireert mij omdat hij de betekenis, waarde en richting die evolutie heeft zowel verbindt met wetenschap als met spiritualiteit. Michael Dowd en zijn vrouw Connie Barlow, weiden hun leven er aan om te laten zien hoe je zowel een echte ‘Darwinist’ kunt zijn en toch een waarachtig spiritueel leven kunt leiden.  Lees verder Michael Dowd; de natuur als bron van wijsheid

Jean Houston over je eigen mythe

Inspiratie Evolutionaire Mystiek

Wat ik van haar geleerd heb is om de pijnpunten van mijn leven niet te pathologiseren, maar te mythologiseren. Als je er toch een verhaal van maakt, laat het dan een verhaal zijn dat je grootsheid ondersteunt! Permitteer jezelf geen ondermeinende verhalen over jezelf. Die behoren namelijk niet tot je droom en tot je visie, maar tot je patronen. Daarvoor is het nodig oude wonden te helen en er het goud uit te halen wat er voor jou, voor de ander en de wereld in verborgen ligt. Lees verder Jean Houston over je eigen mythe

Barbara Marx Hubbard over je verheffen tot

Inspiratie Evolutionaire Mystiek

Barbara Marx Hubbard (1929 – 2019) is voor mij een voorbeeld van iemand die aan haar eigen wezen de transformatie voltrekt waar ze voor staat. Zij was één van de mensen die daarvoor meer levens in één leven weet te leven. Zij was evolutionair Mystica, schrijfster en protagonist van het begrip ‘Bewuste Evolutie’.
Lees verder Barbara Marx Hubbard over je verheffen tot

Teilhard de Chardin: Het evolutionaire moment

Teilhard de Chardin

Teillhard de Chardin (1878 – 1973) Jezuïet en evolutionair mysticus binnen de Christelijke context.

‘Door de kracht van de verinnerlijking is de homo sapiens uitgestegen boven het dierlijke niveau. Wij zijn als denkende wezen in staat de kosmos én onszelf te overstijgen. Daarmee is de mensheid op weg naar een steeds hechter wordende sociale eenheid. Uiteindelijk zal die uitmonden in een evolutionair moment. De mensen hebben zich dan zodanig verinnerlijkt dat zij het Mystieke Lichaam van Christus zijn geworden. Maar dat was pas mogelijk nadat de Schepper Zichzelf aan het evolutieproces onderhevig maakte. Dat deed hij door mens te worden.’