(+ Audio) Bevrijde levensenergie aansturen vanuit de geest

De Griekse mythologie kent een leiderschapsideaal dat gesymboliseerd wordt door ‘Centaur Cheiron’, een wezen met het bovenlichaam van een mens en het onderlichaam van een dier. Symbolisch geeft dit mooi aan dat je als mens tot persoonlijk leiderschap kunt komen door vrij stromende krachten van je systeem te leren aansturen met je hogere geestelijke vermogens waarmee je de roep van je ziel kunt verstaan. Wat is daarvoor nodig?

Je integrale wezen leren verstaan

Daar is voor nodig dat je jezelf leert kennen op alle aspecten waar je uit opgebouwd bent. Fysiek, emotioneel, mentaal, transmentaal, duaal en non-duaal. Dit opdat je de roep van je ziel kunt horen, kunt verstaan en je systeem bij de hand kan nemen ten dienste van jezelf, je relaties en de wereld om je heen. Wat betekent dat en wat vergt dat?

Onderdrukking laten wijken

Ongewild bouwen we in de loop van ons leven een manier van zijn op waarbij we de signalen van ons systeem gaan onderdrukken en negeren. We volgen liever onze mentale voorkeuren dan de signalen. Signalen die in je systeem te ervaren zijn via gevoelens die zich aandienen. Onze afweer kan zo groot worden, dat we ze nauwelijks nog kunnen horen. Er zijn gelukkig allerlei manieren waarop we de onderdrukking kunnen laten wijken. Lichaamswerk is daarbij een uitgelezen manier om je ‘lichaamspantser’ weer in beweging te brengen. Daardoor dienen de gevoelens zich weer aan. Maar vervolgens is het een levenskunst om gevoelens zo te leren verstaan dat ze bijdragen aan je kwaliteit van leven.

Gevoelens die ons helpen gezond te blijven

Een hongergevoel betekent eten. Dorst betekent drinken. Dat is niet zo moeilijk. En gevoel van spanning is al lastiger. Is er een uitdaging aan te gaan, of dien je te ontspannen? Als je beoordeelt dat je dient te ontspannen, doe dat dan nog maar eens effectief. Hier zie je al dat een bepaald gevoel verschillende kanten uit kan wijzen en daarom niet zomaar gevolgd kan worden. Een gevoel dient op de juiste wijze verstaan te worden.

Gevoelens die onze emoties afgeven

Emoties geven weer heel andere gevoelens af. Iedere emotie heeft een functie. Zoals honger en dorst een functie hebben voor het fysieke lichaam, zo hebben emoties een functie over hoe je te verhouden. Zo geeft ‘woede’ een gevoel dat bedoeld is om te kijken of je de juiste grenzen stelt. Maar betekent dat, dat je boos moet worden of kracht moet gebruiken. Verdriet vraag om treuren en uithuilen om niet depressief te worden opdat je weer overnieuw kan beginnen. Maar betekent dat dat je bij de pakken neer moet zitten? Walging vraagt er om te stoppen dingen te slikken en om zaken passend te maken in je leven. Wat dan dan in de context van je leven precies betekent is vaak nog een heel uitzoekwerk.

Gevoelens die onze geest ons geven

Als je piekert, geeft dat een bepaald gevoel in je lichaam. Als je geest creatief is, is er flow en geeft dat een aangenaam gevoel. Als je geest rustig is, voelt hel lichaam meestal ook ontspannen. Ergo: de staat van zijn van je geest correleert met een te voelen toestand van je lichaam. Maar ook de inhoud van de gedachtes hebben een effect. Is je denken gevangen in cynisme, zwartgalligheid of verbittering, dan geeft dat allemaal gevoelens in je lichaam. Maar vaak weet je niet precies in welk perspectief je geest verzeild is. Het enige wat je constateert dat je je wel of niet goed voelt. Om via de gevoelens die je ervaart de terugkoppeling te verstaan naar je geest is een levenskunst op zich.

Emoties die geactiveerd worden door gedachtes

Emoties worden ook aangezet door je perspectief op iets. Als je denkt dat er binnenkort iets in je leven verkeerd gaat aflopen, wordt de emotie ‘vrees’ actief; je wordt bang. Maar klopt dat wel? Als je denkt dat iemand je niet op waarde schat en als je in dat perspectief meegaat, wordt schaamte actief. Ergo, elke gedachte activeert een bepaalde emotie in een bepaalde nuance. Ook dat geeft een gevoel af. Ook daarom is het ‘gewoon luisteren naar je gevoel’ niet per se een goed idee. Zeker niet als je gehecht bent aan je perspectief waardoor je afgesloten bent voor andere mogelijkheden en telkens hetzelfde gevoel reproduceert. Bovendien zijn emoties zo krachtig, dat ze ons te pakken hebben voordat we er iets tegen kunnen doen. Wil je bewust en wijs met emotionele gevoelens om kunnen gaan, dan is meditatie onontbeerlijk. (Zie hiervoor het gesprek tussen westerse evolutiepsychologie en oosterse contemplatieve tradities.)

In verwarring zijn

Iedereen die voor moeilijke keuzes is komen te staan in zijn leven, weet hoeveel vertwijfeling en verwarring dat op kan roepen. Vooral als daar relaties mee gemoeid zijn waar je in je hart mee verbonden bent. Je kunt in een crisis raken en niet weten wat je keuze is. Een wirwar van gevoelens die opgeroepen worden door bijvoorbeeld de uitgeputte toestand van het lichaam, door emoties en/of gedachtes kunnen zich aandienen. Maar eigenlijk wordt hier gevraagd om naar de waarheid van je hart en ziel te luisteren. Maar hoe doe je dat in zo’n turmoil?

Steek je licht aan en val samen met wie je bent

Er is echter een gebied voorbij al je fysieke, emotionele en mentale reacties waar je helder kunt zijn. Om dat ‘transmentale gebied’ te kunnen betreden heb je zelfonderzoek en oefening nodig welke je onthecht van alles waar je in betrokken bent. Dan ben je vrij van alles, is je hart open en is er een besef dat je kunt weten. Om jezelf los te maken van de dingen, zijn meditatie en contemplatie belangrijke onderzoeksinstrumenten. Dan zijn er geen tegenstellingen meer. Dan rust je in je waarheid waarbij bewustzijn, hart en ziel samenwerken. Je verkeert dan in een heldere (non-duale) staat van zijn. Je valt samen met jezelf. Dat is stap één.

Gevoelens van je hart en ziel horen, verstaan en volgen

Vanuit deze heldere staat van zijn kun je terugkeren naar de dingen van je leven. Dan kun komen tot de beantwoording van de vraag waarvoor je er bent. Je kunt de roep van je ziel helder horen en verstaan in relatie tot de dingen van je leven. Je komt tot de waarheid van je hart en ziel, hoe moeilijk de consequenties soms ook mogen zijn. Maar waarom zou je wachten op een crisis? Je kunt überhaupt de roep van je ziel gaan horen voor alle vlakken van je leven. Dit zelfonderzoek is bij uitstek van belang bij de overgang naar een nieuwe fase in je leven.

Het ‘Centaurproces’

Er is een ‘queeste’ ontwikkeld, genaamd het ‘Centaurproces’ waarin je dit hele proces onder de knie kan krijgen. Via diepgaand zelfonderzoek kom je tot jezelf en leert dat vervolgens vertalen naar een visie die in je hart leeft. Door jezelf op dat niveau te leren kennen, kom je bovendien in contact met de unieke bijdrage die jij, als onderdeel van het leven zelf, voor anderen bent.

Zie voor training om het integrale niveau van de Centaur om te leven vanuit je visie te verwerven >
Zie voor samenvatting Spiral Dynamics Integral en het niveau van de Centaur >
Zie voor een samenvatting van Wilbers niveaus van bewustzijn en levensfases en het niveau van Centaur Vision Logic >

Audio over dit thema op Soundcloud

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.