Jezelf Zijn én jezelf ontwikkelen is win-win + Audio

Veel mensen zijn óf bezig met het terugkeren tot degene die ze echt zijn, óf ze zijn bezig met zichzelf te ontwikkelen. Vanuit integraal oogpunt is er grote winst te behalen door deze twee dimensies, ook wel bekend als ‘ontwaken’ en ‘groeien’ op elkaar te laten aansluiten. Wat is de waarde van ‘Jezelf Zijn’ én ‘jezelf ontwikkelen’?

Thuiskomen bij je essentie

Degene die je nu bent is er altijd. Dat ‘Zijn’ van jou is onvervreemdbaar. Daar vallen we met ons bewustzijn lang niet altijd mee samen. Dat geeft een onaangenaam gevoel. Kennelijk weten we ergens dat we dan verdwaald zijn. De beoefening om helemaal samen te vallen met wie we in essentie zijn heet ‘ontwaken’. Bewust samenvallen met wie je bent wordt ervaren als thuiskomen. Maar wat als we daar zijn? Betekent dat nog iets voor je ontwikkeling van je vermogens en de kwaliteit van je dagelijkse leven?

Ontwikkeling

‘Jezelf ontwikkelen’ gaat over het verwerven van meer vermogens. Het gaat bijvoorbeeld om je motorische ontwikkeling, je emotionele ontwikkeling, je mentale ontwikkeling, de ontwikkeling van je persoonlijkheid, ego of ‘kleine zelf’. Zo zijn er in het bijzonder vier ontwikkelingslijnen die jouw leven bepalen.

Vier belangrijke ontwikkelingslijnen

  1. We gaan met zijn allen door de culturele ontwikkelingslijn heen. Daar kun je niet aan ontsnappen. We leven op dit moment bijvoorbeeld niet in een stabiele traditionele cultuur, maar in een postmoderne losse cultuur met vele perspectieven op vele zaken.
  2. Ten tweede de ontwikkeling van je ‘zelf-identiteit’, ego of ‘kleine zelf’. Daarmee ben je in staat je met iets te identificeren. Met bepaalde collectieve waarden en normen, of met wat je kunt, denkt, hebt, of wellicht liever met wie jij als uniek mens bent.
  3. Ten derde je emotionele ontwikkeling. Emoties zijn complexe inschattingsmechanismen die je in beweging zetten. Ook als de informatie in eerste instantie bijvoorbeeld auditief of visueel is, reageren je emoties daarop.
  4. Wij mensen hebben bovenop de automatische inschatting door emoties, ook nog een inschatting door het denken gekregen. Dat is ook in ontwikkeling: je mentale ontwikkeling. (Zie voor meer over ontwikkelingslijnen >)

Deze 4 lijnen beïnvloeden elkaar continu. Daar leef je in.

Je leven is potentieel chaotisch

In de traditionele en moderne cultuur werd van ons verwacht dat we met ons ‘zelf’ onze emoties de baas waren. En dat lukte min of meer toen iedereen daarin zat.
Nu we in een postmoderne cultuur leven, die veel losser is, zijn we onze emoties vaak niet meer de baas.  We belanden daardoor vaker in een chaos van lichamelijke sensaties, emoties en gedachtes.
Wat vergt dat van ons? Dat vergt dat we meer dan ooit voor de uitdaging staan kwaliteit van leven te verwerven voorbij onze geconditioneerde automatische inschattings- en reactie-mechanismen die ons regelmatig op sleeptouw nemen.

Leiding over je Leven

Leiding over je leven nemen betekent dat je, voorbij al het automatische materiaal, vanuit bewustzijn je hele systeem in beheer neemt. Dat wil zeggen, de neigingen van het lichaam, je emoties, gevoelens, gedachtes en hoe het kleine zelf zich daartoe verhoudt. En waar we onze emoties niet meer willen onderdrukken, gaat het niet meer om controle, maar om beheer van je systeem, waardoor het vanuit bewustzijn niet gemanipuleerd tot bloei en groei kan komen. (Trainingen leiding over je leven >)

Ontwaken en groeien gaan samen op

Alleen vanuit de plek waar je thuis bent, waar je bewust samenvalt met wie je bent, kun je de leiding over je ontwikkelingslijnen en je leven onbevooroordeeld ter hand nemen. Want wie je bent is onvervreemdbaar en niet manipuleerbaar. Daarom is ontwaken een belangrijke voorwaarde om jezelf tot groei en bloei te brengen. (Zie ook >)
Meer horen over het verband tussen de 4 ontwikkelingslijnen? Luister onderstaande Soundcloud.

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.