Mooie ervaringen garanderen niets

De duiding van je belevingen op verschillende ontwikkelingslijnen, wordt bepaald door het niveau van je ontwikkeling. En dat bepaalt je kwaliteit van leven. Anders gezegd: Hoe mooi je ervaringen ook zijn, ze kunnen nog steeds tot desastreuse uitkomsten leiden tenzij …. . Hoe zit dat?

Ieder mens heeft een meervoudige ontwikkeling

Ieder mens heeft een aantal gebieden waarop hij groeit. Dit zijn onder andere het fysieke lichaam, behoeftes, zelfidentiteit (ego), emoties, cognitie, relaties, waarden, zelfmotivatie, ethiek en spiritualiteit. Al deze gebieden zijn er voortdurend. Al deze gebieden hebben hun eigen ontwikkelingslijn. Je hebt een emotionele ontwikkeling, een cognitieve ontwikkeling, een ego-ontwikkeling enzovoort. Integraal Leiderschap wil zeggen dat mensen de verschillende ontwikkelingslijnen bewust in ontwikkeling brengen. Dit leidt tot een hogere meervoudige intelligentie.

Ieder mens reageert voortdurend op zijn gesteldheid

Elke ontwikkelingslijn brengt van moment tot moment een bepaalde gesteldheid in je systeem voort. En die gesteldheid verschijnt voor een deel aan je als sensaties en gevoelens. De fysieke lijn brengt fysieke gevoelens als honger, rust, onrust, dorst, spanning, ontspanning en fysieke pijn voort. De emotionele lijn brengt emoties voort die je ook in je lichaam ervaart. De cognitieve lijn produceert voortdurend percepties die weer een gesteldheid en een gevoel in je lichaam geven. Wij reageren voortdurend op deze sensaties en gevoelens. Kortom, je gesteldheid brengt sensaties en gevoelens voort, waarop je bewust of onbewust reageert. Je reactie heeft (bewust of onbewust) altijd een bepaald perspectief, wat weer een nieuwe gesteldheid teweeg brengt. En zo voort en zo voort.

Geconditioneerde adequate en inadequate reacties

Veel van deze reacties zijn geconditioneerd en vinden onbewust en automatisch plaats. Vaak zijn we daarbij onbewust bekwaam. En dat is maar goed ook, want om alle reacties bewust te laten plaats vinden is een onbegonnen zaak en is ook heel inefficiënt. Zo is het bewust bewegen van je benen om te lopen enorm onvoordelig en brengt je waarschijnlijk aan het struikelen.
Er zijn echter ook veel automatische geconditioneerde reacties die helemaal niet adequaat zijn. Je kunt spanning weg-eten of je kunt gaan ontspannen. Je kunt je emotionele gesteldheid van ‘woede’ duiden als ‘ik moet nu iets kort en klein slaan’ of je kunt hem duiden als ‘er is een grens overschreden’.

Meervoudige hoge en lage intelligentie

De manier van reageren kan dus een lage of hoge kwaliteit hebben. Je kunt een lage fysieke intelligentie hebben, waardoor je slecht met je lichaam om gaat en meer kans hebt om ziek te worden of een hoge intelligentie waardoor je langer en gezonder leeft. Je kunt een hoge of lage emotionele intelligentie hebben. Je kunt je emoties bijvoorbeeld als ‘selfevident’ beschouwen. Boos = slaan, verdriet = drama maken. Dit zijn onintelligente en meestal geconditioneerde reacties. Je kunt je ook bewust tot je emotionele gesteldheden verhouden (hoge emotionele intelligentie). Dan kan woede je zelfs tot helderheid over iets brengen, schaamte kan je naar innerlijke waardigheid en verbinding brengen en angst kan je brengen naar datgene waar je je zorg aan wilt geven. Het niveau waarop je de gesteldheid benadert bepaalt welke belichaming je voortbrengt, hetgeen bepalend is voor wie je bent voor jezelf en je omgeving.

Van onbewust intelligent naar onbewust levensdom

Een dier en kleine kinderen weten meestal heel goed wat ze willen. Zij worden aangestuurd door de informatie die hun systeem hen verschaft. Ze weten echter niet dat ze dit vermogen hebben. Het is onbewust weten of onbewuste intelligentie of intuïtie.
Onder invloed van opvoeding en cultuur ontwikkelen we een identificatie met onze mentale representaties. Daardoor raken we het contact met ons systeem kwijt. Hoe IQ intelligent we daarmee ook kunnen worden, we worden levensdom. Er is geen toegang meer tot de sensaties en emoties die voortgebracht worden op je fysieke, emotioneel, relationele en andere ontwikkelingslijnen. Ook op het niveau van wat we werkelijk zouden willen zijn we dan de weg kwijt.

Integraal Leiderschap: Op naar bewust intelligent

Pas als we erkennen dat we de weg kwijt zijn, kunnen we vatbaar worden voor de weg terug. Dit kan echter niet onbewust verlopen. Daarom is het eigenlijk geen weg terug naar ‘onbewust intelligent’, maar een weg vooruit naar ‘bewuste intuïtie of intelligentie’. Het contact met ons hele systeem herstellen kan dus alleen door bewuste groei en ontwikkeling. Dat levert het vermogen op om potentieel bewust, intelligent, wijs en adequaat te reageren op sensaties en gevoelens die samenhangen met de gesteldheid van ons systeem op de verschillende ontwikkelingslijnen.
Kortom, naast onze nog aanwezige geconditioneerde reacties, ontwikkelen we een bewuste intuïtie en intelligentie. Daardoor hebben we pas de keuze tussen een geconditioneerde reactie en een bewust antwoord. Dat noemen we Integraal Leiderschap.

Update 24 juni 2021

2 Comments

 1. Gerjan januari 18, 2017 at 11:34 am - Reply

  Mooi artikel Mauk. Adequaat, een mooi woord. Zelf gebruik vaak de term ‘heilzaam’, echter vind ik dat zo calvinistisch klinken 🙂

  • Mauk Pieper januari 18, 2017 at 12:05 pm - Reply

   Beste Gertjan,
   Dank je wel voor je reactie.
   Een andere manier om het woord heilzaam te herkaderen is ‘heel’. Integraal betekent ook dat we ons niet partieel maar totaal ontwikkelen en dat er geen afgesplitst ontwikkeling is, maar een geïntegreerde samenhangende ontwikkeling. Daardoor kunnen we ons ook beter in andere mensen herkennen en met hen mee resoneren. Dat is op zich al is weer ‘heilzaam’ en ‘helend’.

Leave A Comment

2 × 1 =